Vertizontalisme

De titel is een neologisme, maar met een diepere betekenis.
Genade daalt verticaal van boven neer, maar vertaalt zich in een horizontaal engagement hier op aarde.

En als je de verticale as in de horizontale laat overlopen, ontstaat de letter L van Liefde. Vertizontale Liefde komt van boven en spreidt zich uit beneden. De verticale inspiratie wordt Goddelijk handelen.

Liefde is de drijfveer van pastoraat en diaconaat. In tegenstelling tot de liefde tussen twee mensen in een huwelijk (horizontaal) hoeft die niet wederkerig te zijn. God is Liefde, maar niet om geliefd te worden, wel om liefde door te geven. “Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort” (I Joh.4:7).

Als wij de ander liefhebben is ook dat niet om geliefd te worden, maar om de Liefde van God door te geven. Als wij dat niet door hebben zal er een grote ontgoocheling volgen bij het in de praktijk brengen van de moeilijke opdracht uit Mat.5:44, “Heb je vijanden lief”.

Je kunt je ook beperken tot één van beide assen van de L. Als je enkel de verticale beleeft, behoor je tot de groep Christenen die men een contemplatief noemt. Die geniet van het contact met God, maar verbindt daaraan geen maatschappelijk engagement. Dat laatste is nochtans een duidelijk Bijbelse opdracht, denk maar aan de brief aan Jacobus. En anderzijds heb je de zuiver horizontale as, de liefde zonder God, die Annet Sinnema elders in dit nummer omschrijft (zie: Love hurts) als warme gevoelens die opbloeien bij zoetgevooisd snarenspel. Het is de liefde die in talloze films en romans wordt bezongen.

Als Christen hebben wij het voorrecht op het kruispunt te staan van het vertizontalisme, en de verticale liefde van God horizontaal door te geven aan onze naasten. Een voorrecht, maar ook een opdracht!

Rudy Liagre

 

×Note: To download, click the button. If it doesn't work, right click, then click "Save Link As." Download only works if media is stored within this site. Download PDF
arrow