Jezus Christus is het licht voor alle volken, met een kleine variatie: het licht voor alle kerken.

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Ik begin met een mooie rooms-katholieke definitie van een protestant: een protestant is iemand die te goeder trouw dwaalt. Die definitie geeft twee aspecten: een positief vertrouwen, maar tegelijkertijd blijven de protestanten ketters.

Paus Johannes  Paulus II heeft jaren geleden de situatie als volgt uitgelegd: je hebt de Kerk, je hebt kerken, en je hebt kerkelijke gemeenschappen. Rome is natuurlijk de Kerk, daarnaast zijn er de orthodoxe kerken, de Koptische kerk, de Armeense kerk en  de Anglicaanse kerk.

Maar alle soorten protestanten vormen niet meer dan kerkelijke gemeenschappen!

U begrijpt dat wij niet voor vol worden aangezien. Ik voorspel u in de oecumene moeilijke tijden.

Het is dobberen in stilstaand water.

Natuurlijk zijn er verschillen en overeenkomsten tussen Rome en de protestanten.

Ik begin met de verschillen om met de overeenkomsten te eindigen, dan vergeten we wellicht op de duur de verschillen.

 • Er is verschil in organisatie:
 • Rome is top > down,  de protestanten organiseren bottom > up.
 • Rome is mondiaal, de protestanten zijn doorgaans nationaal georganiseerd.
 • Rome kent een gewijde priesterklasse, de protestanten benadrukken het priesterschap van alle gelovigen (1 Petrus 2:5 en 9). Ik ben derhalve niet gewijd, in het beste geval toegewijd!
 • Rome kent het celibaat,  voor protestanten ondenkbaar. In Marcus 1 :30 vraagt Simon Petrus om de genezing van zijn schoonmoeder.  Hoe komt een mens aan een schoonmoeder anders dan door een vrouw te trouwen!
 • Rome kent zeven sacramenten, de protestanten doorgaans slechts twee: doop en avondmaal, ingesteld door Jezus zelf.
 • Dan is er nog kwestie van de vrouw in het ambt. De eerste predikant van de Olijftak was een vrouw.
 • En niet te vergeten hebben we ook niet dezelfde Bijbel.  Uw Bijbel is dikker, kent ook de deutero-kanonieke boeken zoals Judit, Tobias, Jezus Sirach en de Wisheid van Salomo, alsmede de spannende extra’s van Daniel met de kuise Susanna in het bad.
 • En tenslotte, Rome is, ondanks de verschillen in nuance, een eenheid, de protestantse wereld is tot op het bot verdeeld.

Maar er zijn ook vele overeenkomsten:

 • we tappen uit hetzelfde vaatje met  haar joodse wortels.
 • We kennen dezelfde feesten: Kerst, Pasen en Pinksteren.
 • We citeren dezelfde credo’s uit de oude kerk:  Apostolicum en Nicea.
 • We gebruiken sedert  jaren allebei de volkstaal.
 • We erkennen elkaars doop en vieren af en toe samen  het sacrament van brood en wijn (ook al schijnt dat niet te mogen!).
 • En het grootste deel van de bijbel hebben we gemeenschappelijk, zij het soms in andere vertalingen.
 • We hebben dezelfde type problemen: hoe houden we de jeugd vast, de sluipende ontkerkelijking? En hoe gaan we om met de toenemende invloed van de Islam?

Maar we hebben vandaag de dag ook ons thema gemeenschappelijk:

Jezus Christus is het licht voor alle volken! In dat geloof zijn wij allen één!

arrow