PASEN: KIES DAN HET LEVEN …

Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. (Deut. 30: 19) Die oproep…

Lees verder
arrow