Protestants- Evangelische Kerk Boechout (bij Antwerpen) zoekt een predikant

De Protestants-Evangelische Kerk Boechout is

– ontstaan uit een reformatorische traditie
– Bijbels geïnspireerd met oecumenische openheid
– sociaal bewogen voor minderbedeelden en eenzame mensen binnen en buiten de eigen
gemeenschap

 

Zij zoekt een predikant (m/v) die
 •  vanuit een levend persoonlijk geloof het woord
  van God op een verstaanbare manier kan uitleggen
  en toepassen in het leven van vandaag
 • een betrokken pastor in de gemeente is voor
  jong en oud
 • open staat voor organisatorische en liturgische vernieuwing
 • leiding geeft door de gemeenteleden te stimuleren,
  ondersteunen en vormen in hun taken binnen
  kerk en gemeenschap
 • op een respectvolle wijze kan omgaan met de
  diversiteit aan geloofsbeleving in onze gemeente
 • van harte kan samenwerken met andere kerken,
  andere levensbeschouwingen en plaatselijke
  overheid
 • een protestantse theologische opleiding op het
  niveau van master of gelijkgesteld heeft afgerond
 • bij voorkeur ervaring heeft als gemeentepredikant,
  waarbij ervaring met oecumenische samenwerking
  en dialoog een pluspunt is
 • open staat om op regelmatige basis het eigen
  functioneren en dat van de gemeente met de
  kerkenraad te evalueren.

 

De kerk biedt:

De predikant kan rekenen op de betrokkenheid,
het geloof en de inzet van een grote groep
leden, die samen de verschillende onderdelen
van het kerkelijk werk dragen.

De kerk beschikt over een ruim kerkgebouw en
een nieuw multifunctioneel gebouw ‘De Oase’
dat voor diverse activiteiten kan worden gebruikt.

De kerk biedt de predikant een wedde van eerste
predikant volgens de wettelijke barema’s van
de Belgische staat, een passende onkostenvergoeding
en een ruime pastorie gelegen naast de kerk.

 

Meer info is te vinden op onze website
Het informatiepakket is op te vragen bij de voorzitter van de beroepingscommissie de
heer Danny Rouges per mail vacature(at)vpkbboechout.be

arrow