extern-aanbod voor predikanten en kerkelijkwerkers

zomer en najaar 2018

Niet  alleen door de PThU worden cursussen aangeboden. Ook op andere plaatsen zoals in Antwerpen of Leuven zijn regelmatig cursussen of lezingen waar u bij aan kunt sluiten.

Mocht u cursussen willen aanbevelen aan collega’s, stuur dan gerust de informatie door.

Klik op de titel voor meer info.

Samenwerking tussen psychologen en pastores
Klinisch psychologen en pastores zijn allebei in de zorg betrokken als begeleiders. De psychische en spiritueel-religieuze vragen van de zorgvragers raken elkaar. Ook al leggen ze verschillende accenten, toch is hun taak aanvullend. Vanuit een visie op de eenheid van de mens (lichaam/ziel/geest) zoeken we naar concrete wegen om al deze vragen in hun specificiteit en ook aanvullend te benaderen.

De vorming wordt gegeven in het Guislain Gent.

 

Coaching in organisaties
Als je ervan droomt om:

  • mensen sterker te maken,
  • hen aan te spreken in hun mogelijkheden,
  • hen te willen helpen om verantwoordelijkheid op te nemen voor zichzelf én het grotere geheel waar ze deel van uitmaken,

kom dan inspiratie opdoen. Er wordt een duidelijke visie meegegeven rond coaching en je krijgt ook een heleboel concrete tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kan

Ook deze vorming gaat door in het Guislain Gent.

 

Spirituele en existentiële zorg
Wie ernstig ziek is, komt (vaak onverwacht) in een heel nieuwe en kwetsbare levensfase. De zieke en zijn/haar omgeving komt in een vaak onbekende wereld terecht waar men de controle uit handen moet geven. Er is de onzekerheid en twijfel over de toekomst. Er is tevens de moeilijkheid om bepaalde rollen die men vervult, verder op te nemen. Men stelt zich de vraag naar de eigen identiteit en zingeving. Existentiële en spirituele vragen komen op de voorgrond.

Plaats: Guislain Gent

Kracht van non-verbale communicatie
Waarom slagen sommigen er schijnbaar veel gemakkelijker in om hun doel in een gesprek te bereiken en anderen te overtuigen? Hun ‘geheim’? Heel eenvoudig, zij weten bewust (of onbewust) datgene wat ze zeggen op de juiste manier te versterken door hun stem en lichaamstaal. Bovendien kunnen zij hun gesprekspartner beter ‘lezen’ en weten ze hoe de andere zal reageren. Tijdens deze workshop leer je wat de betekenis is van de non-verbale signalen die jij en je gesprekspartner ‘uitzenden’. Tijdens de oefeningen leer je het non-verbaal gedrag van de anderen te observeren en te analyseren. Tenslotte leer je hoe je door het toepassen van enkele eenvoudige principes je impact kan vergroten en zelfs je stemming en emoties positief kan beïnvloeden!

Plaats Guislain Gent

 

Spiritualiteit in de samenleving
De laatste God in Nederland studie van 2016 laat de crisis van de grote kerken zien. Tegelijkertijd wordt er een belangstelling voor spiritualiteit gesignaleerd.

De cursus gaat op zoek naar hoe mensen deze vandaag de dag ervaren. Religie komt dus buiten de kerk in beeld: wat kunnen pastores en geestelijk verzorgers hiervan leren?

Plaats Utrecht

 

Sun 21 Oct – Fri 26 Oct 2018
30. International Seminar: Wien / Vienna
Theme: Religions in Dialogue: Cooperations in intercultural and interreligious care and counselling

Wereldwijde ontmoetingen, workshops, kleine gespreksgroepen en lezingen brengen het onderwerp zowel van het individueel niveau naar het globaal nivo en weer terug naar je eigen praktijk.

 

Summerschool 2018: Staan voor je theologie!
De Methode Schleiermacher

Het christelijk geloof staat onder druk en de kerk lijkt niet langer een antwoord te hebben op de dringende vragen van vandaag. Een monsterverbond van revolutionairen en sterke mannen sloopt het vertrouwde bestel. Radicale krachten bepalen het discours – ook als het gaat over God. Hoe blijf je in zo’n situatie als theoloog overeind?

 

arrow