PIONIER (M/V 100%) in Oostende

De VPKB is op zoek naar een pionier (M/V 1 TFE) in Oostende.

Pionieren in Oostende (youtube.com)

 

Over pioniersgemeenschap Oostende

In de afgelopen zeven jaar is er veel opgebouwd, en is er rond de Hazegraskerk in Oostende een pioniersplek ontstaan: een open en gastvrije gemeenschap die trouw aan het evangelie en de protestantse traditie zoekt naar nieuwe wegen om kerk te zijn voor mensen van nu. Het is een plek waar mensen van verschillende achtergronden en culturen elkaar ontmoeten en er steeds uit liefde voor de wijk ’t Hazegras contact wordt gelegd met haar (vaak kwetsbare) bewoners. Vier pijlers staan centraal in onze dienstbaarheid: vieren, leren, samenleven en zorg voor elkaar. Na zeven jaar pionieren zijn we in een nieuwe fase terechtgekomen, en willen we de focus leggen op de toerusting en vorming van vrijwilligers en het bouwen aan een duidelijke kerkstructuur. We zien hoe God in Oostende mensen aan elkaar verbindt, en leidinggeeft aan onze pioniersreis. Naar de toekomst toe is er een duidelijke koers: het is ons verlangen om uit te groeien tot een zelfstandige kerkgemeenschap die haar plaats inneemt in het oecumenische en interlevensbeschouwelijke netwerk in Oostende. We doen het pionierswerk niet alleen, maar in samenwerking met de kerkenraad van de Protestantse Kerk Brugge en de reflectiegroep Oostende. Voor deze opdracht zijn wij op zoek naar een nieuwe pionier.

 

Wij vragen:
 • Je hebt bij voorkeur een master in de theologie/religiewetenschappen of bent bachelor in de theologie/religiewetenschappen en bent bereid een master te behalen.
 • Je hebt een theologische visie op pionieren; je experimenteert graag met nieuwe vormen van kerk zijn en durft daarin stappen te ondernemen.
 • Je hebt kennis en ervaring in het werken met mensen in een multiculturele context. Je staat midden in de wereld en voelt je geroepen om in een kleurrijke stad/wijk aan de slag te gaan met al haar veerkracht, waar tegelijkertijd ook armoede, werkeloosheid, verslaving en eenzaamheid het leven bepalen.
 • Je bent een mens tussen de mensen die voor jong en oud een pastor wil zijn.
 • Je bent gericht op samenwerking en weet een sterkte teamgeest te creëren; je neemt leiding en geeft mede vorm aan de oecumenische stuurgroep en de reflectiegroep, die verbonden zijn aan de pioniersplaats.
 • Je beschikt over de nodige oecumenische en interlevensbeschouwelijke kennis en vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met pionieren en gemeenschapsopbouw: je verbindt mensen met elkaar en laat hen groeien in hun talenten en vaardigheden; je biedt toerusting aan voor vrijwilligers en inspireert hen tot medeverantwoordelijkheid en geestelijk leiderschap.
 • Je bent een gedreven voorganger en weet de taal van de Bijbel te verbinden met mensen van nu.
 • Je denkt samen met de bestuursraad mee over het financiële beleid van de pioniersplaats.
 • Je bent bereid tot nascholing en volgt de activiteiten binnen het vormingsaanbod voor predikanten en kerkelijk werkers, aangeboden door de VPKB.
 • Je bent bereid om ook dienstbaar te zijn in het geheel van de kerk en een deel van je werktijd te investeren in bovenplaatselijke taken binnen de VPKB.
Wij bieden:
 • Een veelkleurige en creatieve pioniersplek, die deel uitmaakt van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
 • Een reflectiegroep die je in samenwerking met de kerkenraad van de Protestantse Kerk Brugge en het districtsbestuur Oost- & West-Vlaanderen de nodige ondersteuning zal bieden.
 • Een werkrooster met de nodige vrijheid, zodat je voldoende ruimte hebt voor creativiteit, bezinning en gebed.
 • Een betrokken en diverse gemeenschap van mensen die elk op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de pioniersplek.
 • Een eigentijds en multifunctioneel kerkgebouw in de wijk ’t Hazegras in medegebruik met de Rooms-katholieke gemeenschap.
 • Een prettige stadsomgeving vlak bij zee, met voldoende mogelijkheden voor ontspanning.
 • Een salaris volgens de officiële barema’s die gelden voor een bedienaar van de protestantse eredienst in België en een gepaste onkosten- en woonvergoeding. De financiële voorwaarden zijn vastgelegd in een legger.

* Wie van buiten de VPKB komt, moet zich aanmelden bij de Commissie van Toelating binnen de VPKB. Deze commissie zal samen met jou bekijken hoe de procedure tot aanvaarding van bezoldigd pionier eruit zal zien. Indien je geen predikant bent, ontvang je na inzegening/ordinatie, de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen.

** In de eerste twee jaar is er een begeleidings- en evaluatietraject voorzien vanuit de VPKB. Er zijn ook ervaren collega’s bij wie je terecht kunt.

 

Ben je geïnteresseerd?

Neem een kijkje op onze website: https://www.protestantsekerkoostende.be/ Hier vind je ook een profieltekst voor de pioniersfunctie en een profiel van de pioniersplaats. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie:

Ds. Jannica de Prenter

Tel: +32 50 35 50 84

Email: j.a.deprenter@gmail.com

Stuur haar een motivatiebrief en je cv vóór 15 september 2024. Zij zal je in samenspraak met de beroepingscommissie van Oostende verder begeleiden in het beantwoorden van je vragen en je indien gewenst uitnodigen voor gesprek.

Voor meer informatie mag je ook contact opnemen met de huidige pionier, dhr. Andries Boekhout: voorganger@protestantsekerkoostende.be of tel: +32 491 31 22 00.

 

Pionieren in Oostende (youtube.com)

arrow