Boodschap van de Synodale Raad over Israël en Palestina

Beste leden van de Verenigde Protestantse Kerk in België,

 

Naar aanleiding van de bloedige aanval door Hamas op Israël op 7 oktober vorig jaar gaf de Synodale Raad een verklaring uit waarin werd opgeroepen tot de tot vrijlating van de gegijzelden en tot onmiddellijke onderhandelingen tussen de direct betrokken partijen.

Helaas moeten we constateren dat sindsdien het geweld alleen maar is toegenomen en dat nog steeds niet alle gijzelaars vrijgelaten zijn. Dagelijks bereiken ons gruwelijke beelden van de oorlog in Gaza waarin duizenden burgerslachtoffers vallen en waardoor een nijpende schaarste is ontstaan aan voedsel en medicijnen. De spiraal van geweld en haat die in gang is gezet, zal nog generaties lang een verwoestende invloed hebben, onafhankelijk van de afloop van het conflict op kortere termijn.

Intussen bereiken ons ook berichten over de verslechterde situatie op de Westelijke Jordaanoever waar Palestijnen lijden onder geweld van ‘settlers’ en waar door een voortdurende uitbreiding van illegale nederzettingen een de facto annexatie van Palestijnse gebieden door Israël plaatsvindt. Hierdoor verdwijnt een twee-staten oplossing met een levensvatbare Palestijnse staat steeds verder uit het zicht.

De gevolgen van het verschrikkelijke geweld blijven niet beperkt tot de bevolking in Palestina en Israël. In vele delen van de wereld neemt het antisemitisme toe en ook in ons land vinden Joden het steeds moeilijker om openlijk voor hun geloof uit te komen.

De Synodale Raad is zich ervan bewust dat er in onze kerk verschillend wordt gedacht over de situatie in Palestina en Israël. Waar wij het echter over eens zijn is dat ons christelijk geloof diepe wortels heeft in het Jodendom, dat de kerk het gesprek met het Jodendom aangaat en dat wij elke vorm van antisemitisme hartgrondig verwerpen. Het moge duidelijk zijn dat dit niet betekent dat er geen kritiek kan zijn op het beleid van de Staat Israël.

Wij erkennen het bestaansrecht van de Staat Israël, horen de stem van de inwoners van die Staat als zij vragen om in vrijheid en veiligheid te kunnen leven, en veroordelen aanvallen en aanslagen op de bevolking in dat land. Eveneens horen wij de stem van Palestijnse christenen als zij wijzen op het onrecht dat Palestijnen wordt aangedaan. Om onze verbondenheid met hen te onderstrepen, zond de Synodale Raad tijdens de afgelopen 40-dagen tijd een pastorale brief aan kerken en met de kerken verbonden organisaties in Palestina en Jeruzalem.

Het is een illusie te denken dat vrede en veiligheid is af te dwingen met bruut geweld. Vreedzaam samen wonen kan alleen bereikt worden als daar gerechtigheid en rechtvaardigheid aan ten grondslag ligt.

Daarom wil de Synodale Raad u oproepen om, ondanks de schijnbaar uitzichtloze situatie aldaar, door te blijven gaan met voorbeden voor de bevolking in Palestina en Israël. Wij bidden dat er wijze leiders mogen opstaan die een staakt het vuren bewerkstelligen en een einde maken aan het ondragelijke lijden. Wijze leiders wier verbeelding groot genoeg is om wegen te wijzen naar verzoening op basis van gerechtigheid, naar Sjalom en Salam.

 

Namens de Synodale Raad,

Met hartelijke groeten.

 

Ds. Steven H Fuite,

Voorzitter

arrow