Maria Horebeke

Naam

Geuzenhoek Horebeke

Adres

Korsele 39, 9667 Horebeke

Predikant

ds. Simon van der Linden

Beschrijving

Al sinds 1564 is hier in (St. Maria-) Horebeke, gelegen in de “Vlaamse Ardennen”, een geloofsgemeenschap die “protesteerde” tegen de misbruiken van de kerk van haar dagen en zich wilde richten op het Woord van God (sola Scriptura) en op Jezus Christus als haar Heer en Heiland (solo Christo). Dit alles verstaan- en leesbaar, in de volkstaal via prediking en vertaling van de Bijbel, en met twee sacramenten: Doop en Avondmaal.
Zij is, van de zeven “kruisgemeenten” (de “Vlaamse Olijfberg” genaamd, een eretitel die haar gegeven werd door Lodewijk, de broer van Willem van Oranje) de enig overgebleven protestants-calvinistische kerk op het Vlaamse platteland sinds de reformatie.

Boven alles heeft zij leren samenleven, in oecumenische verbondenheid met andere christelijke geloofsgemeenschappen en met andersdenkenden… Horebeke in de Geuzenhoek: een klein kuddeke, maar wel met een grote overtuiging: Christus te belijden als Heer van de wereld!

District

Oost en West Vlaanderen

Website

Museum Abraham Hans

Preken

 

Aanvangstijd diensten
10.00 uur
Geef wegbeschrijving
arrow