Balen (geäffilieerde kerk)

Naam

Evangelische kerk Balen (Kempen)

Adres

Kolfstraat 9, 2490, Balen

Predikant

Vacant – consulent: Marcel Pool

Beschrijving

Beschrijving ; Revangelisch. Wij zijn een enthousiaste gemeenschap die elke zondag om 10.00 uur samen komt in de Kolfstraat nummer 9. Daar staat ons kerkgebouw. Centraal staat in elke kerkdienst de bijbel. Dat vormt voor elke protestant de leidraad. En dat komt dan ook duidelijk tot uiting in de kerkdienst, waar de preek of de homilie een vrij grote plaats inneemt. Elke zondag komt er een ander gedeelte uit de bijbel aan bod, waarop we ons bezinnen en de voorganger / dominee de nodige uitleg over geeft.

Er wordt tijdens de kerkdienst veel gezongen, meestal uit Opwekking/Johannes de Heer / Glorieklokken en sommige gezangen. Alles wordt geprojecteerd door middel van een beamer, dus ook zonder zangboek kunt u de dienst volgen. Gelezen wordt er doorgaans uit de NBG.

District

Antwerpen, Brabant, Limburg (ABL)

Website

Facebook

 

arrow