Gent Brabantdam

Naam:

Brabantdam

Predikant:

ds. Tihamér Buzogany

Beschrijving:

De Protestantse Kerk aan de Brabantdam in het centrum van Gent zijn mensen die samenkomen rond de bijbel en christelijke zingeving. Het geloof in zachtmoedigheid, vrede en verdraagzaamheid is wat de gemeenschap bindt. Dit geloof heeft Bijbelse wortels en drukt christelijke bewogenheid uit.

Naast de bijbel is ook traditie een belangrijke waarde. Het Protestantisme in Vlaanderen heeft een oorspronkelijk karakter. Versobering van de liturgie, gewetensvrijheid en eenvoudig leven zijn de vruchten van de Reformatie die sober en toegankelijk worden voortgezet.

De Protestantse Brabantdamgemeente is net als alle kerken uit de Hervorming democratisch gestructureerd. Raadsleden worden vierjaarlijks verkozen. Ook de predikant wordt door de gemeenschap gekozen.

Onder leiding van de verkozen kerkenraadsleden, staat de Protestantse Kerk in voor de verspreiding van Bijbelse inzichten. Verder voert de gemeenschap spiritualiteit en hulpverlening hoog in het vaandel.

De Protestantse Kerk aan de Brabantdam te Gent is een stadsgemeenschap. Dit wil zeggen: zelfbewust en open.

District

District Oost- en West Vlaanderen (OWVL)

Website

Protestantse Kerk Gent Centrum

 

Hagenpreek in Gent – 29 oktober 2017

Aanvangstijd diensten
Zondag 10 uur
Geef wegbeschrijving
arrow