Hagenpreek in Gent – 29 oktober 2017

Daags na de nationale dankdienst in de Kathedraal in Brussel, hielden we in Gent – ongeveer op een plek waar in de zestiende eeuw een protestants tempeltje stond – een hagenpreek.  ‘We’ waren dan de twee VPKB kerken, Rabot en Brabantdam met medewerking van de Anglicaanse Kerk St. John’s en in het bijzonder hun koor.  Omwille van de ordeverstoring in de kathedraal daags voordien hielden we wel een beetje onze adem in.  Toestemming van de stad hadden we alvast op zak, en hopelijk is politie snel oproepbaar als het moet.  Maar het maakte het gebeuren ook een beetje echter!  De ordeverstoring in de kathedraal was natuurlijk klein bier vergeleken met wat de zestiende-eeuwse protestanten meemaakten.  We zetten stoelen en instrumenten klaar, plaatsten de windvlaggen van de sponsor, en trokken historische kleren aan.  Net voor we begonnen kwam ds. Loos verwittigen ‘AVS is daar!’. En inderdaad, onze regionale tv-zender was stipt op de afspraak en filmde al wat voor de dienst, gedurende de hele dienst en achteraf nog een interview met ds. Loos.

AVS, de regionale tv-zender, kwam de hagenpreek in Gent van zondag 29 oktober filmen.

De dienst zelf verliep vlekkeloos onder een stralend herfstzonnetje, en er kwam niemand de orde

verstoren.  Enkele wandelaars met en zonder hond bekeken het gebeuren nieuwsgierig, en waren zeker welkom om te blijven luisteren.  Luther himself, gespeeld door ds. Buzogàny, kwam langs.  Aletta Rambaut stelde hem vragen want dat zouden we in de zestiende eeuw ook gedaan hebben!

Uiteraard zongen we hét Lutherlied ‘een vaste burcht’, en de kinderen brachten de enorme Bijbel symbolisch aan.  We lazen Micha 6:8 en Romeinen 1:16,17.  De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Ds. Loos gaf de preek en benadrukte dat we niet zozeer 500 jaar achteruit moeten kijken, laat staan de mens Luther vereren of adoreren.  Nee, we moeten altijd terug naar de bron, naar de Bijbel.  Toch is ons individueel geloof en eigen redding niet voldoende.  We moeten ook oog hebben voor de wereld om ons heen.  Voor Luther was de overheid & het gezag bijna god-gegeven, in onze democratie komen we daar niet mee weg.  We moeten zelf verantwoordelijkheid opnemen.  Of om het met Bonhoeffer over ‘goedkope genade’ en Dorothee Solle over ‘ersatz geloof’ te hebben, vroomheid mag geen surrogaat zijn voor je verantwoordelijkheid tegenover je naaste, de wereld en God zelf.

Na de collecte zongen we nog Luthers’ avondgebed, zegen en amen en dan was het tijd om ons te gaan opwarmen!  Voor de gelegenheid hadden heel wat mensen Lutherkoek gebakken, hetzij suikertaart hetzij authentieke Afrikaanse oliebollen.

Een uurtje later waren we alweer welkom in de St. Elisabethkerk van het Oud Begijnhof voor een Engelstalige Anglicaanse dienst om de reformatie te vieren.  We blijven in Gent een multicultureel en samenwerkend geheel, verenigd door de Heilige Geest.

Ik ken de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids.

arrow