Klimaatverandering, klimaatcrisis – wat te doen?

Het Belgisch-Duitse Convent kwam onder het motto “Theologisch verantwoord spreken over het behoud van de schepping” van 25 tot 28 augustus in Altenkirchen bijeen.

 

Een bijbelexegetische beschouwing door de auteur van “Groene Theologie”, Drs. Trees van Montfoort, en een systematisch-theologisch inzicht in verschillende denkwijzen over de verhouding tussen eschatologie (het spreken over de laatste dingen) en Apocalyps (het spreken over het einde van de wereld) door Prof. Dr. Georg Plasger, mederedacteur van het boek “Apokalyptik und kein Ende?” vormden het thematische zwaartepunt van de conferentie, samen met praktijkvoorbeelden en de presentatie van diverse initiatieven.

 

Zo riep de oprichtster van het initiatief ” Christians for Future “, Verena Sanderse uit Aken, op tot een duidelijke ommekeer als blijk van een christelijke ingesteldheid. Een Fair Trade-gemeente zijn in een Fair Trade-gecertificeerde stad betekent niet in de laatste plaats dat je de kolonialistische houding moet overwinnen, zei dominee Dr. Eleonora Hof van de protestantse gemeente van Ieper, België. Ulrike Lederer, medewerkster voor duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden aan de Protestantse Jeugdacademie (LJA) Altenkirchen, richt zich op de opleiding van jonge en volwassen klimaatambassadeurs. “We kunnen niet spreken over het behoud van de schepping zonder te spreken over gerechtigheid”, benadrukte dr. Jean-Gottfried Mutombo, regiopredikant van het Bureau voor Zending, Oecumene en Kerkelijk Engagement van de Evangelische Kirche Westfalen, verwijzend naar Jesaja 65 als het recentere scheppingsverslag in vergelijking met Genesis 2:15. Wanneer er staat “bewerken en bewaren”, vervolgde Mutombo, betekent dit in de eerste plaats dat de mens dienaar van de schepping is of moet zijn.

 

Traditiegetrouw staat een verslag van de Kerk in de regio op de agenda van de vergaderingen van het Belgisch-Duitse Convent. Hier vertelden Stefan Turk (Skriba van het kerkdistrict Altenkirchen) en de woordvoerster Petra Stroh hoe niet in de laatste plaats de gemeenten in het Westerwald door de klimaatverandering (en de schorskever) steeds meer bosgebieden kwijtraken en daarom met een nieuwe blik naar het samenleven met het bomenbestand in het licht van de hele schepping zijn gaan kijken. De Evangelische Kirche Rheinland (EkiR) bereidt zich volgens regionaal kerkraadslid Markus Schaefer van de afdeling oecumene van het regionale kerkbestuur in Düsseldorf voor op een herontwikkeling van het eigen zelfbegrip onder de veranderde omstandigheden. Onder het motto: “E.K.I.R. 2030 – Wij geven vorm aan ‘evangelisch Rijnlands’ voor de toekomst”, is het van belang om opnieuw te omschrijven wat ‘evangelisch Rijnlands’ betekent in een gedigitaliseerde, gediversifieerde, veranderende en door Corona uitgeputte samenleving. “E.K.I.R” zou dan kunnen betekenen: E – evangelisch & geëngageerd; K – coöperatief & sociaal; I – innovatief & internationaal; R – Rijnlands & veerkrachtig.

 

Niet in de laatste plaats omdat de conferentie van vorig jaar moest worden afgelast, keken de deelnemers aan het eind terug op een al met al geslaagde conferentie waarin iedereen lief en leed had kunnen delen. Daarnaast kregen zij praktische manieren te zien waarop de kerk op hun eigen locatie een bijdrage kan leveren. Wat in het korte tijdsbestek van de conferentie niet aan bod kon komen, was de rol en het zelfbeeld van de industrie in deze context. Nog een reden om hier in het dagelijks leven aandacht voor te hebben.

 

Een kerkdienst met Heilig Avondmaal (met inachtneming van de coronaregels) sloot de conferentie van dit jaar af – met hoop op een reünie volgend jaar.

 

Ds. Lieve Van den Ameele, lid van de voorbereidingsgroep

 

 

arrow