Gebed voor de slachtoffers van de overstromingen

(naar psalm 69)

Barmhartige God,

Wij bidden voor onze broeders en zusters in nood.
We zijn ontzet en verbijsterd om zoveel leed.
Het water dat aan de lippen staat,
mensen die roepen op hun daken om hulp en redding,
de vernielde huizen, de ontreddering en de angst.
Voor zij die de dood vonden,
die meegesleurd werden naar de diepte
door kolkende waterstromen.
Voor mensen die nu dakloos zijn,
en voor zij die angstig zoeken naar hun dierbare.
We heffen onze ogen op, want van U is onze hulp.
Wees hen nabij, o Heer,
in deze dagen van nood en angst.
Dat wij niet wegzinken in wanhoop.
Verenig ons in gebed, in Christus Naam.

Amen.

 

Ds. J.A de Prenter

 

Beeld: pixabay

arrow