Frédéric Teule, nieuwe predikant van Dour

Wanneer heb je besloten om dominee te worden?

In 2003 studeerde ik natuurkunde en gaf ik zondagsschool. Ik voelde meer en meer de behoefte om tijd vrij te maken, om mij hieraan voltijds te wijden. Ik wilde naar de kinderen luisteren.

Het was in 2006 dat ik me begon te oriënteren op het predikantschap. In 2007 ben ik theologie gaan studeren in Kameroen, waar ik begon als pionier in de Evangelische Kerk van Kameroen, toen in België.

Mijn kinderen zijn geboren tijdens mijn studie, in 2016, 2018 en 2021.

Dat moet een hele uitdaging geweest zijn (lacht)! Wat trok je aan in de gemeente van Dour?

Het is een zeer gastvrije gemeenschap. Tijdens de eerste kerkenraad die ik bijwoonde, voordat ik met het proponentschap begon, beloofde de kerkenraad al het mogelijke te doen om mijn proponentschap tot een succes te maken. Dit is een gemeente die volledig achter haar herder staat. Daarna waren zij degenen die me aanboden om aan te blijven als predikant. Een andere gemeente deed me een voorstel. Eén criterium was voldoende om mijn keuze te maken: ik besloot voorrang te geven aan de gemeente waar ik al was.

Mijn gezin is betrokken bij het gemeenteleven, mijn vrouw vergezelt me elke zondag en onze kinderen gaan naar de zondagsschool die we één keer per maand organiseren (we zouden willen dat het twee keer per maand was).

Heb je al iets bereikt dat je met ons wilt delen?

Ja, mijn voorstellen zijn gebaseerd op de realiteit ter plaatse. Om bijvoorbeeld een maandelijkse Bijbelgroep op te zetten, konden de gemeenteleden kiezen tussen 4 methodes van Bijbellezen. Degene die zij kozen werd mij aangeleerd door Nicolas Seger (Verantwoordelijke Vorming). De activiteit wordt zo gewaardeerd dat er geen sprake van kan zijn een afspraak te missen. De laatste had op de dag van mijn inzegening moeten zijn. We hebben het een paar dagen uitgesteld.

Wij kunnen ook rondom ons rekenen op veel vertrouwen. De katholieke buren vragen me vaak om hen te komen begroeten.

Wij werken ook samen met de predikanten van Boussu-Bois en Quaregnon. Bijvoorbeeld rond een gemeenschappelijk catechese programma.

Welke uitdagingen ziet u voor uw gemeente in de komende jaren?

De angst om te verdwijnen houdt de gemeenteleden bezig. We hebben heel weinig jonge mensen. Het is een uitdaging om deze generaties voor het geloof te winnen.

Door de pandemie vermijden veel mensen liever bijeenkomsten. We vergeten ze niet. Ik ga elke zondag na de dienst op ronde om ze de preek te brengen. Het is een manier om het gemeenschapsgevoel te versterken.

Tenslotte zal onze kerk in 2027 200 jaar oud zijn. Als ik me niet vergis, is het een van de oudste kerken in België die nog overeind staat. Er staan borden in de kerk die de geschiedenis vertellen. We moeten deze heugelijke gebeurtenis vieren!

 

Nieuwigheden en updates kan u hier terugvinden :  https://nl.protestant.link/

 

arrow