De inzegeningen worden hervat…rekening houdend met de coronamaatregelen!

Inzegeningen zijn een van de activiteiten die door de pandemie opgeschort zijn. Als teken dat het leven geleidelijk weer hervat, vonden in mei 2021 – met inachtneming van de geldende Covid-19 maatregelen – twee inzegeningen plaats.

De proponenten Frédéric Teule en Noël Byiringiro werden respectievelijk op 16 mei in Dour en op 30 mei in Frameries tot predikant van de VPKB gewijd.

Inzegeningen in coronatijd zijn noodzakelijkerwijs een beetje anders; het gebeurt nu in intieme kring. Het gevoel van solidariteit en gemeenschap komt dan minder sterk tot uiting. Maar de symboliek is er niet minder krachtig om.

Als voorzitter van de synodale raad, heeft dominee Steven H. Fuite speelt een hoofdrol bij de inzegeningen: “Ik heb slechts één frustratie: de corona maatregelen maken het onmogelijk om de handen op het hoofd van de ingezegende predikant te leggen. De handoplegging gebeurt van op een afstand en het gebaar verliest zijn kracht. Maar de ceremonie is mooi, zelfs in tijden van pandemie. ”

We spraken met de consulenten en pas ingezegende dominees om meer te weten te komen.

 

Frederic Teule in Dour, een vlotte overgang

Ds. Sylvie Richard, consulente van Dour, legt ons uit dat de inzegening van Frédéric Teule verschillende keren is uitgesteld. “Met een dienst van 15 personen worden we lang niet door het hele district verwelkomd, maar de gemeente wenste vooruit te gaan, ook al betekent dit dat we later, wanneer de omstandigheden het toelaten, een aangenamer evenement moeten organiseren. De woorden die gehoord worden op de dag van de inzegening zijn belangrijk, zoals voor elk verbintenisritueel, ze zullen levenslang volgen. Zij zijn van essentieel belang en mogen niet worden verwaarloosd.

De geraadpleegde benadrukte ook het familiale karakter van de gemeente Dour “het is een kleine en vriendelijke gemeenschap. En de overgang van de vroegere dominee Aldo Belini naar de nieuwe predikant was een natuurlijke. De heer Teule deed zijn proponentschap (zijn stage aan het einde van zijn theologische studies, voordat hij als predikant werd geroepen) bij hem.

Frédéric Teule is getrouwd en heeft twee kinderen. Sylvie Richard zei dat ze geroerd was door zijn standvastige en rustige karakter en door zijn vermogen om te luisteren.

“Een eerste baan als dominee is, zoals elke baan, een kans om veel dingen te leren. Maar Frédéric Teule heeft al blijk gegeven van innovatievermogen op pastoraal vlak. Hij heeft zich weten te integreren in wat reeds bestaat en daar met enthousiasme iets aan toe te voegen, zoals oecumenische ontmoetingen en gezamenlijke erediensten. De gemeenteleden zijn erg blij.

Hij weet ook hoe hij in teamverband moet werken, vooral met naburige gemeenten. Dit maakt het mogelijk bepaalde activiteiten te groeperen en onze krachten te bundelen.

De rol van de predikant is vandaag veranderd. In het verleden was hij een gezagsfiguur in de gemeenschap. Vandaag de dag heeft de predikant een multi-tasking rol die verder gaat dan theologie. ”

 

Noël Byiringiro zal in Frameries voor continuïteit en stabiliteit zorgen

In Frameries is Noël Byiringiro sinds januari dominee. De inzegening werd uitgesteld tot 30 mei.

De consulent, Jean-Claude Diez, maakt de berekening: “we bereiken al snel het maximum aantal mensen voor een dienst: de voorzitter van de nationale synode (die zorgt voor de inzegening), de districtsvoorzitter, de consulent (die de dienst leidt), de burgemeester, de leden van de kerkenraad… Terwijl meestal 0 tot 90% van de collega’s aanwezig zijn, zal de bevestiging nu plaatselijk gebeuren. Een groter publiek heeft een ander effect, de dominee voelt zich welkom en omringd.

Natuurlijk, het is een beetje triest, maar door al te veel uit te stellen, zou de viering uiteindelijk zijn betekenis verliezen. ”

In tegenstelling tot Dour zit de gemeente van Frameries al lange tijd zonder herder. De kerkenraad zorgde voor de overgang. Zij heeft de gemeenschap overeind gehouden door zowel materieel als geestelijk werk te verzekeren, dankzij bijeenkomsten, maaltijden en uitstapjes. Noël Byiringiro zal voor de nodige duurzaamheid en stabiliteit zorgen

In de interviews kan je meer te weten te komen over de nieuwe predikanten.

Jean-Guillaume DeMailly

Nieuwigheden en updates kan u hier terugvinden :  https://nl.protestant.link/

 

arrow