Lezing en panelgesprek met Bleri Lleshi over ‘De kracht van hoop’

In het teken van de Week voor de Eénheid
organiseert de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG)
een lezing en panelgesprek met Bleri Lleshi over ‘De kracht van hoop’

Blerim Gjonpalaj, bekend onder het pseudoniem Bleri Lleshi, is een in België wonend filosoof, politicoloog en documentairemaker en heeft verschillende boeken geschreven.

Zijn jongste boek is een beklijvend betoog voor engagement, verzet en actieve hoop!

Hij zal zijn verhaal doen en daarna zullen twee leden namens IWG daarop reflecteren en hem enkele vragen stellen.

Tot slot zal ook het publiek gelegenheid krijgen om te reageren.

Nadien kan er nog bij een drankje worden nagepraat.

Bleri Lleshi’s jongste boek ‘De kracht van de hoop’ is een beklijvend betoog voor engagement, verzet en actieve hoop.

De notie ‘hoop’ heeft aan kracht ingeboet, stelt de Albanese Belg vast.

“Gelovigen hopen op een leven na de dood – een vaag verlangen -, anderen geven zich over aan een onbestemde toekomst waarvan ze het beste hopen.

Zelden zien we hoop als motor voor sociale verandering.”

Het leven van Martin Luther King is de leidraad voor zijn boek. M.L. King’s (dominee en Amerikaans burgerrechtenactivist) uitspraak luidde niet,

‘I have a nightmare’ maar ‘I have a dream.’

Het boek gaat nochtans niet over heldenverzet, en zeker niet over wollige emoties maar spreekt over de grote kracht van ‘klein’ verzet en van daadkrachtige hoop.

En daarbij komen ook vragen aan bod als: Hoe buig je de onmacht om waaronder mensen lijden in deze neoliberale tijden?

En welke rol kunnen kerken, religies en andere levensbeschouwingen spelen in de hoop op een andere wereldorde?

 

Inkom 7 € – sociaal tarief 5 €

In bijlage de flyer – bedankt om dit initiatief verder bekend te maken!

 

http://www.iw-gent.be/ 

 IWG – werkgroep met vertegenwoordigers van moslims, christenen, vrijzinnigen, boeddhisten, sikhs, bahaï’s, die al bijna 20 jaar elke maand op de eerste woensdag van de maand samenkomt.

 

Meer events

arrow