Praktische theologie in actie – 4 woensdagen februari-april-mei 2024

Praktische theologie in actie

4 woensdagen februari-april-mei 2024

De faculteit te Brussel (FPTR) organiseert in de maanden februari – mei een viertal ‘Praktische Dagen’. Deze zijn gericht op de ondersteuning van het kerkelijk werk in de praktijk. 

De onderwerpen die behandeld worden zijn ‘bidden in de liturgie’, ‘presentiebenadering’ en ‘contextueel pastoraat’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en concepten uit de Praktische Theologie worden deze thema’s benaderd en tegelijk ook geoefend.

Deze dagen staan open voor alle studenten theologie en daarbij worden mensen uit het werkveld speciaal uitgenodigd.

De dagen kunnen apart bezocht worden. Deelname is gratis, maar graag wel opgeven.

Informatie en inschrijving via kathleen.vermeulen@protestafac.ac.be.

Faculteit Brussel – Bollandistenstraat 40

28 februari

16 april

1 mei

15 mei

arrow