Belgisch-Duits Convent – Nieuwe vormen van gemeente-zijn in onze kerken

We zouden het bijzonder op prijs stellen om u op deze conferentie te mogen begroeten, die plaatsvindt in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) van zondag 20 tot woensdag 23 augustus rondom het thema Nieuwe vormen van gemeente-zijn in onze kerken.

 

Vooraankondiging

Zeer geëerde dames en heren,

lieve vriendinnen en vrienden van het Belgisch-Duitse Convent,

wij hopen dat u het jaar 2023 goed bent ingegaan en wensen u Gods zegen en bescherming toe voor de komende maanden!

Nu al willen we u opmerkzaam maken op de bijeenkomst van ons Belgisch-Duitse Convent van dit jaar.

Wij zijn van plan om dit jaar bijeen te komen van 20 tot 23 augustus in het centrum OLV-van-Vogelzang, Franciscanenlaan 3A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 

Dit jaar zal het thema zijn:

Nieuwe vormen van gemeente-zijn in onze kerken

We hopen van harte dat deze conferentie u interesseert. We zouden het bijzonder op prijs stellen als U deze data vast wilt noteren. De uitnodiging met informatie over de kosten en een inschrijvingsformulier zullen u na Pasen worden toegestuurd.

Ik zie ernaar uit u op onze conferentie te ontmoeten en groet u zeer hartelijk uit naam van onze voorbereidingsgroep,

ds. J.H. Brouwer

arrow