Afscheid Ds Elly Bouman

De kerkenraad en bestuursraad van de Protestantse kerk Roeselare

nodigen u van harte uit voor

de eredienst en receptie waarin wij afscheid nemen van onze predikant.

Zij gaat per 1 oktober met emeritaat.

                                    

De dienst, met aansluitend een receptie, zal D.V. doorgaan op

Zondag 31 oktober 2021 – aanvang: 14.30 uur

vanwege veiligheid in verband met corona niet in het eigen kerkgebouw maar in de

H. Godelievekerk, Honzebroekstraat 12, Roeselare

 

De eredienst wordt geleid door ds. Elly Bouman en consulent, ds. Jannica de Prenter.

 

Graag vernemen wij of u aanwezig wilt zijn in deze dienst en met hoeveel personen u wilt komen.

Opgave bij de scriba: houbrechtsharry@hotmail.com – gsm: 0032 475 81 09 17.

Wenst u een kort woord te spreken dan kan dit tijdens de receptie.

We vragen u dit bij uw aanmelding aan te geven.

arrow