Denis Mukwege – reactie van de VPKB

Brief van de VPKB aan de Minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie een aan de Europese Commissie
24 september 2020

Vanuit de Democratische Republiek Congo zijn wij door de Église du Christ au Congo (ECC) attent gemaakt op de precaire situatie waarin Dr. Denis Mukwege zich momenteel bevindt. Dr. Mukwege is werkzaam in het Panzi ziekenhuis in het oosten van de DRC waarbij ook de ECC betrokken is.

Gynaecoloog Denis Mukwege ontving in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede voor de zorg die hij verleent aan vrouwelijke slachtoffers van verkrachting, met het doel hun autonomie en waardigheid terug te geven. Dr. Mukwege is echter meer dan een arts. Hij komt op voor de mensenrechten en klaagt degenen die zulke rechten schenden aan bij de autoriteiten.

Dit heeft hem tot doelwit gemaakt van intimidatie een doodsbedreigingen aan het adres van hem en zijn familie. Deze bedreigingen zijn in hevigheid toegenomen nadat dr. Mukwege onlangs heeft opgeroepen tot de oprichting van een internationaal straftribunaal voor Congo, teneinde de ernstige misdaden die afgelopen twintig jaar tegen de burgers van zijn land zijn begaan te berechten.

Enkele dagen geleden heeft de Congolese regering toegezegd dat zij de doodsbedreigingen aan het adres van dr. Mukwege zal onderzoeken. Ook is beloofd dat maatregelen getroffen zullen worden om de veiligheid van de arts te waarborgen.

Graag willen wij u oproepen om in nauw contact te treden met de regering van de DRC over de situatie van dr. Denis Mukwege (als u dat al niet gedaan heeft), en waar nodig en mogelijk eraan bij te dragen dat dr. Mukwege de noodzakelijke bescherming ontvangt.

In dit verband zou het ook goed zijn als België zijn positie in de Verenigde Naties gebruikt om erop aan te dringen dat de Monusco-vredesmacht opnieuw de taak op zich neemt het Panzi ziekenhuis te beschermen.

De Verenigde Protestantse Kerk in België maakt zich grote zorgen om de situatie van dr. Denis Mukwege en zijn familie. Tegelijkertijd zijn wij zeer begaan met het lot van gehele bevolking in het oosten van de DRC. Via het werk van Protestantse Solidariteit met slachtoffers van seksueel geweld in Kivu horen we de verhalen over het onbeschrijfelijke leed dat al jaren wordt toegebracht aan de burgers en met name aan meisjes en vrouwen in het oosten van Congo. Ook van de ECC  ontvangen wij berichten over de chaos en het geweld in het oosten van Congo maar ook in de rest van het land. Deze verhalen breken ons hart.

Wij bidden u wijsheid en overtuigingskracht toe om alles te doen wat in het vermogen van ons land ligt om bij te dragen aan het beëindigen van het geweld in de DRC en het herstel van vrede met gerechtigheid.

 

Steven H. Fuite, Voorzitter van de Synodale Raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België

Beeld : wikimedia Denis Mukege par Claude Truong-Ngoc

 

arrow