Rwanda : fietstoer van 175 + 160 kilometers in Oost-Vlaanderen

Het was mij een groot voorrecht om op dinsdag 2 juni «physical distancing» te overbruggen en «social solidarity» concreet te maken. Op een fietstoer van 175 kilometers bezocht ik de VPKB-gemeenten in Oost-Vlaanderen om hen een kaars te overhandigen als teken van verbondenheid, en daarbij een brief, als woord van bemoediging.
In Sint-Maria-Horebeke beleefde ik als het ware ook een overbrugging in de tijd, beseffend dat al in de 16e eeuw Reformatiegezinden hun toevlucht zochten in deze «Geuzenhoek». Sindsdien is hier onafgebroken een protestantse gemeenschap is geweest. «Vreest niet, gij klein kuddeke» heeft niet alleen een diepe historische betekenis, maar geeft ons allen ook vandaag geestelijke moed.
Ik heb genoeg tijd gehad om onderweg te mediteren over het contrast tussen Pinksteren – «over alle mensen zal Ik mijn Geest uitgieten» – en de gewelddadige dood van George Floyd –  «I can’t breathe»   en over het contrast tussen het Vlaamse land dat smacht naar regen en het land van Rwanda waar hevige overstromingen een zware tol eisten.
Terwijl mijn lichaam zich aan het herstellen is, zie ik er naar uit om op zaterdag 6 juni ook langs de VPKB-gemeenten in West-Vlaanderen te gaan fietsen (160 km) en zo de onderlinge verbondenheid binnen ons gehele district te symboliseren.
Het is niet slecht dat ik afgelopen dinsdag de zomerse warmte en de steile hellingen van de Vlaamse Ardennen moest doorstaan. Het is niet slecht dat ik aankomende zaterdag een stevige westenwind ga moeten trotseren. Het mag wat kosten om onze solidariteit met Rwanda tot uiting te brengen.
U kunt daarbij ook meehelpen door een bedrag per kilometer, of een afgerond bedrag, over te maken op de VPKB-rekening: BE29 0680 7158 0064 met de mededeling «Overstromingen Rwanda – sponsoring fietstocht».
Peter Smits
arrow