De Synodevergadering op 7-8 november gaat niet door

Brussel, maandag 26 oktober 2020

 

Geachte zusters en broeders,

 

Afgelopen zaterdag 24 oktober besloten de Synodale Raad en de Moderator van de Synodevergadering in gezamenlijk overleg om de Synodezitting van 7 en 8 november a.s. niet te laten doorgaan.

De huidige gezondheidscrisis in ons land en de onzekerheid over hoe deze zich de komende twee weken zal ontwikkelen vormde het belangrijkste element dat ons uit verantwoordelijkheidszin tot deze moeilijke beslissing heeft gebracht.

 

De districtsvoorzitters en de stemgerechtigde afgevaardigden ontvangen binnenkort een bericht met uitleg over de manier waarop er in de loop van de maand november een alternatieve, schriftelijke stemming zal worden gehouden.

Er zijn immers meerdere punten waarover binnen het huidige kalenderjaar een besluit dient te worden genomen, waaronder de rekening en begroting.

Ook dienen de stemgerechtigde afgevaardigden hun stem uit te kunnen brengen over de kandidaten die ter verkiezing worden voorgedragen.

 

Wat ons bijzonder spijt is dat het zo noodzakelijk geachte debat over de documenten en voorstellen van de Werkgroep Eigentijds Kerkzijn niet zal kunnen plaatsvinden.

Wij zoeken naar een manier om daarmee als Kerk toch verder te gaan en zullen de Werkgroep ondersteunen om samen met onze diverse districten te pogen concrete stappen vooruit te zetten.

 

Zorg voor uzelf, voor uw dierbaren, de alleenstaanden

en draag elkaar in gebed.

 

In Christus verbonden,

 

Dr. Eddy A.J.G. Van der Borght, Moderator van de Synodevergadering 2019-2020,

Ds. Steven H. Fuite, Voorzitter van de Synodale Raad.

arrow