De jongeren van Rongy bidden samen

Ik dank de Heer dat hij me ouders gaf die van me houden,

Een broer, grootouders.

Ik dank U Heer voor het goede dat al deze mensen mij schenken.

Ik dank U voor de zon en voor de regen

Ik dank U voor de vogels, die zo mooi zingen

Ik dank U voor de ochtenden dat alles goed is

En voor de avonden dat we hoopvol naar bed gaan

U bent er in alle stormen van mijn leven… De vuurtoren die me hoop geeft.

Voor bedrijfsleiders die moeilijke beslissingen nemen die het leven van hun werknemers beïnvloeden: Heer, geef deze mannen en vrouwen wijsheid, en help hen om zich opofferend te gedragen.

Voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen die zich geïsoleerd, angstig en hulpeloos voelen: Heer, geef ze alle steun die ze nodig hebben.

Geef moed aan de moeders die zen moeten blijven in deze tijden van examens en stress.

Heer, laat mij Uw woord horen en laat het in mij leven en bereid mij voor, zodat ik het aan alle mensen kan verkondigen.

Laat Uw licht mijn hart verlichten en het veranderen, zodat het getrouw op het Uwe lijkt.

Leer mij vrijgevig te zijn, te delen en aandacht te hebben voor het lijden van anderen, hen te helpen met wat ik heb, hoe weinig het ook is.

Leer me lief te hebben, om iedereen te beschermen die in moeilijkheden of gevaar is.

Open de ogen van mijn hart, opdat ik in ieder wezen zie wat U zelf naar Uw beeld hebt geschapen, de verrezen Christus.

Help mij om mij af te keren van verslaving aan materiële zaken, zodat ik alleen naar U kan kijken, luisteren en volgen.

Maak mij tot een actieve getuige te zijn van Uw oneindige liefde.

Amen.

arrow