Synodeboodschap 2018

De synode van de Verenigde Protestantse Kerk in Belgie kwam samen in het weekend van  17-18 november in La Foresta te Vaalbeek. Bij de toespraak van onze synodevoorzitter, ds Steven…

Lees meer

Internationale dag van de armen

Paus Franciscus heeft de 33ste zondag van het kerkelijk jaar uitgeroepen als de internationale dag van de armen.  Dit wordt voor het eerst dit jaar gevierd.  De Paus zal de…

Lees meer

Synodevergadering 17 & 18 november 2018

Het thema voor deze tweedaagse synodezitting is ontleend aan een kleine geschiedenis die Jezus’ intocht in Jeruzalem voorafgaat en waarin de leerlingen voor de ogen van de eigenaars een vastgebonden…

Lees meer

PERSBERICHT : Armoede moet verdwijnen

Gemeenschappelijke oproep erkende erediensten en vrijzinnig – humanisten in Vlaanderen 1 op de 10 Vlamingen moet rond komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel (Vlaamse Armoedemonitor 2017). Cijfers van Kind…

Lees meer
arrow