Burkina Faso: update van PSC Antwerpen “Kip en Ei”

De aanhoudende onzekere veiligheidssituatie in Burkina Faso begint door te wegen op de hele bevolking. Moedeloosheid in een klaarblijkelijk uitzichtloze situatie die de hele samenleving ontwricht, heeft ook een impact op de werking van het Kip- en Ei-project.

Door tekort aan inkomsten haken potentiële kippenkopers af. Dat heeft dan weer een weerslag op onze kippen-boeren, die hun waar moeilijk aan de man kunnen brengen en dat beïnvloedt weer onze bedrijvigheid.

Kwetsbaar maar niet ontmoedigd

Goedkopere Marokkaanse eieren durven wij niet meer te kopen wegens bedroevende resultaten. In de zomer worden de eieren onvoldoende gekoeld tijdens het transport en bij temperaturen boven de 35°C in de stallen is de bevruchtingsdrang aanzienlijk getemperd. Met een nettoresultaat onder de 60 procent verloren wij op deze zending een paar duizend euro. Daarom zijn we maar weer overgeschakeld op Belgische eieren, maar die zijn door de transportkosten zo goed als onbetaalbaar geworden.
Het personeel is nu in de kalme periode op vakantie en wij hopen in september weer van start te kunnen gaan. Kwetsbaar maar niet ontmoedigd blijven wij met onze Burkinabese partners voortbouwen aan onze en hun toekomst.

Activiteitenstop tot midden september

(Update begin juli) Net bereikte ons het bericht dat wij tot midden september onze activiteiten moeten stopzetten. Onze klanten hebben aangegeven dat zij in die periode geen kuikens zullen kopen. In het regenseizoen waarin we nu zitten is een verminderde vraag normaal, maar dit is echt ongezien.
Bijna drie maanden zonder omzet is niet niks. De komende dagen wordt bekeken op welke wijze we ons personeel, dat wij niet op straat kunnen zetten, toch nog aan de slag kunnen houden.

Bemoeilijkte tomatenoogst

Ander slecht nieuws: de steeds veilige zone rond Bobo, waar wij onze waterbronnen hebben, wordt nu ook onveilig gemaakt. De tomatenoogst in Santidougou wordt daardoor bemoeilijkt.

Als dit van aan de zijlijn al ontmoedigende berichten zijn, kun je je misschien voorstellen wat dit moet betekenen als je er ongewenst iedere dag midden in zit.
Gelukkig volgt Europa de toestand op de voet… niet dus…

Dank u om het PSC-project Burkina Faso mee te dragen in uw gebeden.
Ook uw financiële steun is zeer welkom. U kunt uw gift overmaken naar het Fonds Vrienden van PSC Antwerpen: Koning Boudewijn Stichting,
rekeningnummer BE10 0000 0000 0404
o.v.v. gestructureerde mededeling **623/3621/70023**

Beeld: pixabay

 

arrow