Boodschappen vanuit de districten voor Kerstmis

District Antwerpen – Brabant – Limburg

Maandag 21 december

“God komt op bezoek.”

“God?? Zijn wij daarop voorbereid?”

“Goeie vraag. Wat moet je voor zo iemand voorzien? We kennen hem tenslotte niet erg goed…”

“We hebben nog even. Hij komt pas donderdagnacht.”

“De vierentwintigste! Maar dan zit mijn hele living vol. We zouden toch de daklozen uitnodigen en de eenzamen in de straat en…”

“Hij neemt niet veel plaats in, zei Hij.”

“Niet veel plaats, niet veel plaats… Er is géén plaats. Iedereen moet op anderhalve meter afstand, remember?”

Woensdag 23 december

“De coronamaatregelen worden aangepast: de Belg zal het kerstfeest vieren met slechts vier genodigden.”

Donderdag 24 december

“De bel… Ik dacht dat onze vierde genodigde, jouw tante Marja, koorts had en niet kwam?”

Voor de deur stond een moeder met een kind.

“Ik begrijp dat ik niet binnen mag, maar als u voor mijn kind…”

“Plaats genoeg.”

Het kind werd aangenomen en hoewel het weinig plaats innam, vulde zijn aanwezigheid het hele huis en van al wie het omarmde nog zijn hart erbij.

Da. Katelijne Depoortere

VPKB Brasschaat

 

District Oost-Henegouwen-Namen-Luxemburg

Licht in de duisternis

Tijdens de lockdown in maart, dachten we dat Covid-19 van voorbijgaande aard was. Vandaag worden echter opnieuw strenge maatregelen ingevoerd. De nieuwe contactbeperkingen en de avondklok slaan ons met verstomming. Eén vraag spookt door ieders hoofd: wat nu? Het antwoord op deze vraag kent men niet goed. Men stamelt wat.

Een wetenschappelijke doorbraak volstaat niet. Wat en wie hebben we echt nodig? We worden afgeleid door de dingen des levens en opgeslokt door dagdagelijkse zorgen die ons ervan weerhouden het essentiële te zien: “Het volk dat in de duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.” (Matteüs 4:16)

Er komt een donkere winter, maar wel een winter waarin het binnendringende licht de duisternis verdrijft. Het licht is aanwezig, het is Emmanuel, zoals door Jesaja aangekondigd en in Jezus Christus herkend. Want de duisternis kunnen we verdrijven door het licht te zoeken, door het licht te koesteren en ons erdoor te laten leiden.

Da. Priscille Djomhoué

VPKB Gembloux

 

District Franstalig Brabant

Een ontmaskerde Kerst dit jaar?

We weten nog steeds niet hoe we dit jaar Kerst gaan vieren. We zullen zeker nog rekening moeten houden met de social distancing en we zullen een masker moeten dragen. Dit is in tegenspraak met de diepere betekenis van Kerst. Want Kerst is het verhaal van een God die ons heel nabij komt, zonder dat er sprake is van afstand houden. Hij verschijnt in ons leven en raakt ons tot in het diepst van ons hart. God is onder de mensen gekomen als pasgeboren baby, als het meest kwetsbare wezen. Daarmee ontmaskert Hij de hele logica van deze wereld waar de mooiste, de sterkste, de grootste, de slimste, de rijkste, de snelste worden bewonderd. Hij bevrijdt ons van alle machtsstreven en ijdelheid. Hij aanvaardt ons zoals we zijn, en nodigt ons elke dag uit om in de voetsporen van Jezus Christus te treden zonder maskers van uiterlijk vertoon.

Een gezegende Kerst wenst u,

Da. Yolande Bolsenbroeck

VPKB Rixensart

 

District West-Henegouwen

Familie, feest en (dure) geschenken zijn voor velen van ons het symbool van Kerst geworden. Toch was de geboorte van Jezus in de eerste plaats het verhaal van een gezin dat in erbarmelijke omstandigheden moest vluchten.

Het doet denken aan de meest benadeelden, de vluchtelingen, in een samenleving waar mensen enkel lijken mee te tellen als ze productief zijn en een baan hebben.

De overheersende ideologie is heden ten dage dat alles rendabel moet zijn.  Hiertegenover voelen wij ons machteloos. Gelukkig hebben we nog altijd één houvast. Het geboorteverhaal van onze Verlosser, die voor ons geboren is. Misschien heeft onze medemens nog het meeste behoefte aan dit verhaal van hoop.

Met Kerst komt God ons tegemoet, in Jezus, op de stoffige wegen van ons leven. Zijn liefde loopt als een rode draad door ons (soms moeilijke) levensverhaal. Eén zekerheid zullen wij altijd hebben: Christus staat aan onze zijde. Vanaf de eerste kerstochtend tot aan het einde der tijden.

Ds. Sylvie Richard

VPKB Doornik

 

District Luik

Dit jaar zal er een “kerstbubbel” zijn. Dat gelijkt een beetje op een kerstbal, maar met twee B’s als baby, Baby Jezus, natuurlijk! De kerstbubbel is geen alcoholisch drankje, maar is wel geestrijk. De kerstbubbel wordt bezield door de adem van de Geest en dat is goed, voor een kerstbubbel, in de geest van Kerst!

Hier een idee om uw bubbel en die van uw dierbaren te laten bruisen: ruil de foto van uw bubbel met de foto’s van de bubbels van al uw kennissen, familie, vrienden, mensen uit uw kerk, buren, enz. Maak van al deze foto’s een kleine zelfgemaakte afdruk, knip de beelden uit in cirkels… en hang ze natuurlijk aan de kerstboom! In 2020 vervangen bubbels de kerstballen!

Wenst u iets te doen voor uw medemens? Deel foto’s van de bubbels met bejaarden, eenzamen of zieken. Dan worden het bubbels die barsten van liefde. Zo kunnen we met Kerst de Blijde Boodschap bij iedereen brengen.

Da. Marie-Pierre Tonnon

VPKB Seraing-Centrum

 

District Oost – West Vlaanderen

Wachter hoelang nog duurt de nacht?

Jesaja 21:11

Jesaja is een wachter. Waakzaam speurt hij de horizon af, turend in de verte. In Seïr klinkt een vraag, een zuchten in de stilte van de nacht: hoelang nog, wachter, duurt de nacht? Hoelang nog? We dachten dat het na de zomer beter zou worden. Maar de coronacrisis is nog lang niet voorbij. Het antwoord van de wachter is hoopvol en ontmoedigend tegelijk: “de morgen komt, maar ook de nacht” (Jes 21:12). Het licht gloort aan de horizon. Maar achter die nieuwe morgen, ziet de profeet ook een nieuwe nacht. Golven van onheil kieren door de zwarte gaten van het duister. Niemand weet hoelang deze nacht nog duren zal. Advent is wachten en hopen, het uithouden in het duister, volharden in de broosheid. Achter het donker wacht geduldig de nieuwe dageraad. De morgenster straalt al in het duister. Zie: de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij (Rom 13:12).

Da. Jannica de Prenter

VPKB Brugge

arrow