woensdag 1st om 12:00: ik bid het Onze Vader

Bid het Onze Vader mee

 

Beste allen,

 

We hopen dat u het allemaal zo goed mogelijk maakt in deze tijden van verplichte afzondering.

Hartelijk dank voor uw dagelijkse inzet en voor de feedback die wij van her en der mochten ontvangen.

 

Zoals u wellicht via de pers of andere media hebt vernomen, roept Paus Franciscus, bisschop van Rome, alle christenen op om morgen, woensdag 25 maart, samen het Onze Vader te bidden.

Hij stelt ook voor om onze gebeden te verenigen op vrijdag 27 maart om 18:00… opdat onze Heer “het unanieme gebed van al zijn discipelen kan verhoren terwijl zij zich voorbereiden op het vieren van de overwinning van de Opgestane Christus“.

 

Als Verenigde Protestantse Kerk van België willen wij ons aansluiten bij dit sterke initiatief van oecumene en samen delen.

Onze voorzitter ds. Steven H. Fuite, tevens voorzitter van het Overleg van Christelijke Kerken in België (OCKB), vraagt ook aan alle andere christelijke Kerken die deel uitmaken van dit orgaan en aan alle partnerkerken van de VPKB om deel te nemen aan dit gebed.

 

Wij rekenen op u om uw gemeenten aan te moedigen, gevolg te geven aan deze oproep. Samen willen wij er een verstrekkend oecumenisch initiatief van maken. We publiceren dit bericht op onze websites en facebookpagina’s zodat u het kunt delen op uw eigen online media.

  • woensdag 25 maart om 12:00: ik bid het Onze Vader.
  • vrijdag 27 maart om 18:00: ik bid samen met alle christenen.

 

Deze tijd van afzondering is moeilijk voor velen van onze zusters en broeders.

We vragen God dat wijsheid en moed onze acties mogen leiden.

 

Met vriendelijke groeten en onze beste wensen voor een goede gezondheid.

 

arrow