Vacature VPKB Hasselt zoekt nieuwe predikant

Als Verenigde Protestantse Kerk in Hasselt zijn wij,

als multiculturele kerkgemeenschap van zeer diverse origine,

op zoek naar een dominee, die samen met ons op weg wil gaan als herder en leid(st)er.

 

Verwachtingen ten aanzien van de nieuwe Predikant

 • Aansprekende en goed verzorgde erediensten leiden, waarbij de vreugdevolle en
  bevrijdende boodschap van Jezus Messias in deze en de komende tijd in eigentijdse
  woorden wordt verkondigd en waarbij naast traditie ook vernieuwing een plek krijgt.
  &  gemeenteleden hierin betrekken.
 • Verlenen van pastorale zorg voor alle leeftijden
 • Voorbereiden en (doen) verzorgen van catechese en toerusting op een wijze die recht
  doet aan de variëteit binnen onze gemeente. Proberen mensen te betrekken bij allerhande gemeenschapsvormende activiteiten en werk maken van de verbondenheid.
 • Bijdragen aan: jeugdactiviteiten en beleid; vluchtelingen- en migratievraagstukken;
  &   diaconie en diaconale activiteiten.
 • Het bevorderen van communicatie over geloofs- en levensvragen met gevoel en oog
  voor verscheidenheid van (geloofs)opvattingen in de gemeente en de samenleving.
 • Meewerken aan en gericht zijn op de samenleving en de wereld. Ook in oecumenisch
  en interlevensbeschouwelijk verband activiteiten (bege)leiden die ook reiken tot
  buiten de kerkelijke gemeente, met een open en gastvrije houding.
 • Meewerken aan de organisatie en het bestuur van de VPKB en aan de regionale
  samenwerking
 • Studie en bezinning (op peil houden van de kwaliteit van de ambtelijke
  beroepsuitoefening), ook als voorbeeld voor de lerende gemeente.

Diploma-eis: de kandidaat-predikant dient over een diploma “Professionele Master in de Protestantse Theologie” te beschikken (of gelijkwaardig academisch niveau) & dit voor te leggen.

 

Geïnteresseerden kandidaten kunnen het beleidsplan ‘Work in progress’ van onze gemeente opvragen & kunnen zich aanmelden & hun kandidatuur met c.v. sturen naar onze Scriba:  Mevr. Rachel Van Acker & Consulent Eric Corthauts vóór uiterlijk 1 oktober 2023

Email: rachelva@scarlet.be & Corthauts.eric@scarlet.be  GSM : +32(0)496/290713

Over arbeidsvoorwaarden & financiële voorwaarden sturen wij graag nadere informatie aan sollicitanten toe.

arrow