Twee enthousiaste VPKB-commissieleden met een hart voor het levensbeschouwelijk onderwijs

Bij de start van het nieuwe schooljaar zoekt het Comité PEGO, de Erkende Instantie voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs in Vlaanderen, op korte termijn twee enthousiaste VPKB-commissieleden met een hart voor het levensbeschouwelijk onderwijs.

 

De kandidaten zullen het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs inhoudelijk mee vormgeven en op de kaart zetten. Zij doen dat samen met twee andere VPKB-commissieleden en vier commissieleden aangesteld door de Federale Synode.

 

Gezien de materie is het op z’n minst noodzakelijk dat de kandidaat-commissielid affiniteit heeft met het levensbeschouwelijk onderwijs of zich in deze materie wil bekwamen.

Gelet op de gewestelijke materie dient de kandidaat Nederlandstalig te zijn. Kennis van de tweede landstaal is niet noodzakelijk.

 

De ARPEE-commissie komt om de twee maanden samen, hoofdzakelijk in het Huis van het Protestantisme te Brussel. Sporadisch wordt ook op andere locaties vergaderd.

 

Actieve leerkrachten protestants-evangelische godsdienst kunnen wegens onverenigbaarheid geen deel uitmaken van de commissie.

 

Kandidaten melden zich bij de synodevoorzitter van de VPKB, ds Steven Fuite.

 

Het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs telt ruim 500 deeltijdse en voltijdse leerkrachten die zich dag in dag uit inzetten voor de 7.500 leerlingen in zowel basis- als secundair onderwijs. Zij worden hierin begeleid door drie inspecteurs-adviseurs.

 

Het Comité PEGO waakt onder meer over de inhoud van het leerplan, biedt de nodige administratieve ondersteuning, levert bekwaamheidsattesten af en reikt, samen met een aantal onderwijspartners pedagogische en vakinhoudelijke opleidingen aan. Zij werft en evalueert de inspecteurs-adviseurs en is het officiële aanspreekorgaan t.a.v. onderwijsverstrekkers en overheid. 

 

Als Erkende Instantie voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs gaat de aandacht de komende jaren onder meer uit naar het werven van nieuwe leerkrachten, de belangenbehartiging van het levensbeschouwelijk onderwijs, de opleiding en bijscholing van leerkrachten en de kwaliteitsbewaking van het eigen godsdienstonderwijs.     

 

Info

www.pego.be

ds Eric Corthauts, voorzitter van de Erkende Instantie: 0486-56.21.55

arrow