Tom Schepers, pionier Opstandingskerk Aalst

1. Omschrijf jezelf eens in drie woorden.

Optimistisch, creatief en koppig.

2. U bent protestants. Waarom?

Ik ben opgegroeid in een protestants gezin, wat natuurlijk de meeste invloed gehad heeft. Een aantal dingen die ik heel mooi vind aan het protestantisme is dat haar traditie heel sterk gefundeerd ligt in de Schrift, genade een term is die centraal staat in de protestantse levenswandel en de mogelijkheid bestaat om met elkaar één te zijn in verscheidenheid.

3. Wat is uw favoriete Bijbelvers? Waarom?

Moeilijk om antwoord op te geven, aangezien mijn antwoord van vandaag een ander is dan mijn antwoord van gister, en mijn antwoord van morgen weer anders is. Eén zin die mij altijd raakt zijn de woorden van David in Psalm 23:

‘De Heer is mijn herder’

4. Wat houdt voor u bidden in?

De vorm vind ik zelf niet heel belangrijk, maar iets wat er bij gebed gebeurt is loslaten en teruggeven. Wij doen iets, spannen ons in, ons overkomt iets, wij zijn gelukkig of juist verdrietig. In ons leven gaan wij constant ergens doorheen en het mooie van gebed is dat wij dat wat wij hebben, mooi of lelijk, heel of gebroken, goed of verkeerd, aan de Heer geven, Hem kunnen prijzen en danken en wij het daar achter kunnen laten.

5. Wat kunnen protestanten bijdragen aan de wereld vandaag?

Een vraag met duizend antwoorden, maar misschien samen te vatten met de woorden van Paulus in de eerste brief aan de Korinthiërs:

‘Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan Jezus Christus – de gekruisigde.’

Hierin zit die maatschappelijke relevantie. Een boodschap van vergeving en genade, een boodschap die opstaat tegen onrecht, een boodschap die ons samenbrengt en een boodschap die getuigt van een liefdevolle God die ons nooit heeft losgelaten.

arrow