Scheppingszondag 2019: 1 September

Scheppingsperiode : 1 september tot 4 oktober 2019

Het nieuwe affiche van Ecokerk is beschikbaar. Geef deze een zichtbare plaats in uw kerk. Gebruik deze op de Scheppingszondag. Eventueel op een zondag daarna.  Hieronder volgt de toelichting bij het thema.

Red hun toekomst Klimaatplan.nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Het jaar 2019 werd gekenmerkt door een ongeziene mobilisatie van spijbelende kinderen en jongeren. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd.  Ze vragen niet meer dan dat politici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven, en resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.

Een klimaatveilige toekomst: het is nu of nooit meer

De oproep van de jongeren en van de hele klimaatbeweging is terecht. Om de belofte van het Akkoord van Parijs waar te maken, en de temperatuurstijging op aarde beneden de 1,5 °C te houden, zijn volgens het Internationaal Klimaatpanel (IPCC) “snel verregaande en ongeziene maatregelen” nodig.  Concreet moet de totale uitstoot van de wereld in 2030 -over een goede 10 jaar dus- gehalveerd zijn, en moet de netto uitstoot in 2050 herleid zijn tot nul. Een immense opdracht.  Er is geen tijd te verliezen.

 

Ecologische bekering

De ecologische bekering waartoe de veel gelezen en alom geprezen uitgave van Paus Franciscus, Laudato Si, oproept, zorgt voor positieve verandering, een groei in levenskwaliteit. Leven vanuit een “ethiek van het genoeg” heeft minder te maken met “verliezen” of “ inbinden” dan met het scheppen van ruimte voor “ het goede leven”.

 

Kies voor het leven

“ De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, ze zijn heel dichtbij, u kunt ze opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen.” (Deuteronomium 30:11vv)

Hoe actueel klinken deze woorden uit het boek Deuteronomium, de rede van Mozes, net voor de Israëlieten het beloofde land binnen gaan.

Geconfronteerd met de actuele vernietiging van het leefmilieu, het verlies aan  biodiversiteit en de bedreiging van de klimaatverandering, gaat de oproep om te kiezen voor het leven, zowel over heel concrete en materiële, als over geestelijke zaken en ethiek. Het is tijd om moedig te zijn en te kiezen voor verandering. Voor de toekomst. Voor de komende generaties en de wereld die zij zullen ervan.

 

Weten dat het moet. Geloven dat het kan.

In 2016 ondersteunden wij de oproep van Ecokerk om in elke groep (gemeente, gezin, organisatie) een eigen klimaatplan te maken, en zo te evolueren naar een klimaat neutrale kerkgemeenschap.  Op hun website vind je intussen tientallen voorbeelden van groepen die hun eigen klimaatplan deelden. Samen vormen ze een hoopvol tegengewicht voor alle pessimisme.
Maar het is nodig een versnelling hoger te schakelen. De komende 10 jaar zijn cruciaal. Wij willen onze kinderen recht in de ogen kunnen kijken en weten dat we alles deden om hun toekomst te vrijwaren.

Doet u mee? Doet uw kerk mee?

 

Namens de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS)

In juli/augustus 2019 ontvangt elke  VPKB gemeente een handreiking voor de Scheppingszondag. Het volledige aanbod van Ecokerk voor liturgie, gesprek, bezinning en actie voor de scheppingsperiode zijn te downloaden op www.klimaatplan.nu of www.ecokerk.be. Op de vormingspagina vindt u nog meer ideeën.

Affiches op formaat A2 zijn te verkrijgen via het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, Brussel.                                                                                                                                                                                             Meer info: Greet Heslinga  (KidS) : greetheslinga@skynet.be  en website: www.protestant.link

arrow