Samen solidair tegen COVID-19

Al geruime tijd wordt ons leven bepaald door COVID-19. Om het virus onder controle te krijgen, doen allen hun uiterste best iedereen mee aan boord krijgen en houden. Daarom is ORBITvzw het project ‘Samen Solidair tegen COVID-19’ gestart in de 13 centrumsteden in Vlaanderen. Doel is religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen  actief betrekken bij de preventiemaatregelen en het vergroten van de vaccinatiebereidheid. Dat is in het algemeen belang.

We zijn ervan overtuigd dat de gemeenschappen al veel inspanningen hebben geleverd, maar zien dat er nu nog extra inspanningen nodig zijn.

In de steden organiseren we daarom interlevensbeschouwelijke netwerkmomenten waarbij ook de lokale besturen betrokken zijn. Ze kunnen de specifieke noden van gemeenschappen  identificeren. Er is  vooral  behoefte aan duidelijke informatie over de vaccins en tips om met mensen die twijfelen  in gesprek te gaan. We  verzamelen daarnaast getuigenissen in woord en beeld van mensen die vertellen wat hen vanuit hun eigen traditie motiveert om zich aan de maatregelen te blijven houden en zich te laten vaccineren.

Aparte aandacht besteden we aan de precaire verblijvers. Voor hen wordt  een vaccinatiestrategie ontwikkeld met mobiele teams.  Ook zij zullen mede bereikt kunnen worden via de religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen.

 

Meer informatie over het project vindt u op www.orbitvzw.be.

Beeld: pixabay

arrow