#Religioptimist

Een bijzondere zitting in de senaat over religie was het gevolg van de uitnodiging van minister van justitie Koen Geens aan alle erkende religies in België. Hij is uiteindelijk degene die garant staat voor de staatsondersteuning van de religieuze werkers in België. Deze keer stond echter de vraag centraal welke positieve bijdrage de godsdiensten aan de samenleving konden leveren.

De verhalen in het halfrond van de senaat waren stuk voor stuk positief, zowel de meer wetenschappelijke betogen, als de bijdragen van alle erkende godsdiensten in België. Maar dat mag men ook verwachten van een congres met de titel ‘Religioptimist’.

De show werd ‘s middag gestolen door de jongeren, die met een videoreportage en allerlei persoonlijke ervaringen duidelijk maakten, dat religie absoluut geen verleden tijd is, maar springlevend. Toegegeven, er waren nogal wat theologiestudenten bij, maar de toon was bij hen het meest optimistisch en fris. De voorzitter constateerde met enig recht dat de tijd voorbij lijkt dat religie met meewarigheid wordt bekeken.

https://www.youtube.com/watch?v=cNQdzHerVDg&feature=youtu.be

Opvallend was dat de presentaties van veel religies (zelfs de islam) door vrouwen werden gedaan. Alleen de protestanten lieten zich vertegenwoordigen door mannen, waaronder François Choquet, die namens onze kerk sprak. Hij werd bijgestaan door onze communicatiewerker Marian Knetemann, die de dag mede had georganiseerd. Veel van die bijdragen stonden stil bij de dienst van barmhartigheid aan de zwakkeren in de samenleving. Het was een element dat de religies eigenlijk allemaal onderstreepten. Choquet beklemtoonde de gelijke behandeling van mannen, vrouwen, homostellen en transgenders.

Eveneens frappant was het dat er maar liefst drie uitgebreide betogen werden gehouden over de verhouding geloof en wetenschap. Ze kwamen van prof. Rik Torfs, prof. Dominique Lambert en prof. Leen Decin, die namens de katholieke kerk sprak. De laatste sloot aan bij haar specialiteit sterrenkunde: men kan zwarte gaten in het heelal ontdekken, maar tegelijk in God geloven. Positief waren die verhalen zeker: wetenschap hoeft niet meer gezien te worden als concurrerend met religie of als haar vervanger. In die zin behoudt de religie de taak om de mensen antwoorden te geven op de diepe vragen naar zin en betekenis. Maar men kon in hun bijdragen ook een soort verdediging van het geloof tegen een alles verklarende wetenschap horen.

Een enkele keer klonk er een kritisch geluid. Of de overheid toch nog niet eens het aanstaand verbod op ritueel slachten wilde bezien. En we moesten over de godsdienst ook weer niet te optimistisch worden, mopperde een deelnemer.

Minister Geens sloot de conferentie af en vond het moeilijk om zijn neutrale rol van onpartijdige ten opzichte van religie en ‘laïcité’ te handhaven. Godsdienst draagt bij tot het menselijk geluk, vond hij. Belangrijk is dat men allemaal zoekt naar de gezamenlijke waarden, die de maatschappij tot een tolerante en optimistische gemeenschap van mensen maken. God wordt niet in alle tijden op gelijke wijze ervaren, stelde hij. Hij noemde het fundamentalisme zelfs anti-historisch. Wij moeten in dit opzicht ook bij de tijd blijven en nadenken over de belangen van onze jongeren. Tenslotte moeten we samen met hen het heden beter doorgeven aan de toekomst!

arrow