Predikant (M/V) in Antwerp

De Verenigde Protestantse Kerk “De Brabantse Olijfberg” te Antwerpen zoekt een predikant (M/V)

Wij zijn een kleine Nederlandstalige protestantse kerkgemeente in Antwerpen, een stad met ruim een half miljoen inwoners. De stad ook waar in de 16e eeuw de Reformatie in de Nederlanden begon. Onze kerkgemeente genaamd “De Brabantse Olijfberg” is onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Samen met de andere VPKB-kerken in het Antwerpse en de Arabische en Pakistaanse kerk (beiden gehuisvest in ons kerkgebouw), besteden we ruim aandacht aan onderlinge samenwerking, oecumene en contacten met sociale instellingen. Onze kerkdiensten vinden plaats in een historisch kerkgebouw met waardevol orgel, geklasseerd als monument en toegewezen en ingewijd onder koning Willem I in 1821. Vanouds besteedt de kerkgemeente ook aandacht aan culturele activiteiten zoals concerten, voordrachten, tentoonstellingen.

Wij zoeken een predikant die:
 • Minstens afgestudeerd is als master in de protestantse theologie.
 • Zich kan vinden in de theologische en maatschappelijke visie van de gemeente, wars van dogmatisme, midden in de wereld, open en gastvrij.
 • Nauwe zorg besteedt aan de erediensten (liturgie, preek, doop, avondmaal, rouw- en trouwdienst, kindernevendienst…).
 • Aandacht heeft voor pastoraat en huisbezoek.
 • Goed kan en wil samenwerken met collega’s uit de VKPB en andere kerken/religies/humanitaire instituten uit de regio.
 • Kan werken in teamverband en het voortouw wil nemen in het enthousiasmeren van mensen en het uitvouwen van (inter)religieuze, culturele en sociale projecten.
 • Aandacht besteedt aan projecten waarbij een brug geslagen wordt tussen religie en cultuur.
 • Contacten onderhoudt met het stadsbestuur en als netwerker op zoek gaat naar interne en externe samenwerking om zo de protestantse aanwezigheid in Antwerpen een gezicht te geven, zowel in religieuze als culturele zin.
 • Betrokken is bij de oecumene.
Wij bieden de predikant:
 • Een basisinkomen zoals gegarandeerd door de Belgische overheid op het niveau van een eerste predikantplaats.
 • Een tegemoetkoming in de woonkosten door de burgerlijke gemeente.
 • Vergoeding voor o.a. administratieve, telefoon- en verplaatsingskosten.

Indien u zich aangesproken voelt door deze advertentie, nodigen wij u van harte uit hierop te reageren, uiterlijk tot en met 07/03/2022. Wij zien uit naar uw reactie, graag mét CV en motivatie. Kandidaten die geen predikant zijn in de VPKB dienen zich eerst te melden bij de Commissie van Toelating (via: dhr. Edwin Delen, mailto: edwin.delen@telenet.be) voor er méér dan verkennende contacten met een vacante gemeente kunnen worden gelegd.

 

Voor verdere inlichtingen en sollicitaties kunt u zich wenden tot de consulent: ds. E. Veen, Leopold Beosierlaan 89, 3010 Leuven. Tel 0032 (0) 16-22 98 83 of 0032(0)499772406. Mailto: ernst.veen@telenet.be

En/of tot de kerkenraad: Marc Stevens, Smoutebos 16, 2910 Essen Tel 0032 468243294 of mailto: marcstevens494@gmail.com

 

arrow