Persbericht: Herverkiezing voorzitter Verenigde Protestantse Kerk in België

Op vrijdag 29 mei heeft de Synode van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) met een zeer grote meerderheid haar voorzitter, ds. Steven H. Fuite, herkozen. Een bijzondere verkiezing. Het was de Synodevergadering, bestaande uit mannen en vrouwen, leken en predikanten, in deze tijd van verplichte afzondering niet mogelijk om fysiek te vergaderen. Het werd een stemming per brief.

Het resultaat bevestigt het vertrouwen dat Steven H. Fuite in de Kerk heeft verworven, die sinds 2013 Voorzitter is van de Synodale Raad (= uitvoerend orgaan van de Synode) en per 1 januari 2021 aan een derde mandaat begint.

Gedreven en fier dat de VPKB een nationale Kerk is, hecht hij grote waarde aan een modern transparant beleid, waarbij de democratische structuur niet wordt herleid tot enkel een systeem waarin de meerderheid beslist, maar waarin de eigen minderheden zich gehoord weten. Een diverse en multiculturele Kerk vol nuances, met ruimte voor gevoeligheden en voor verschillende manieren van geloofsbeleving.

‘We leven niet enkel met verschillen, maar juist dankzij deze verschillen. Iedereen heeft het nodig te worden tegengesproken’.

Aan het hoofd van de Synodale Raad leidde hij zijn Kerk o.m. door een proces dat ertoe leidde dat de VPKB in 2015 openlijk stelde dat homoseksualiteit geen hindernis vormt voor het ambt van predikant. Het jaar 2017 stond in het teken van een dankbaar gedenken van de 16de-eeuwse kerkhervorming en momenteel buigt een nationale werkgroep zich over nieuwe vormen van Kerkzijn.

De voorzitter hoopt met zijn team de protestantse kerk de komende jaren te kunnen leiden in een uitdagende en onzekere tijd en benadrukt de creativiteit, de inventiviteit en veerkracht van de protestantse kerken zoals die ook in de huidige COVID-19 tijd tot uiting komt.

Onze Kerk weet zich verantwoordelijk voor mens en maatschappij, biedt een plek van geborgenheid én van kritisch zelfonderzoek en zal altijd op zoek moeten zijn naar nieuwe manieren om met haar getuigenis midden in de samenleving te staan en aanwezig te zijn op de kruispunten ervan.

De VPKB zal zich blijven inzetten voor een warmere samenleving, waarin elk mens als individu wordt gezien en erkend en nooit wordt gereduceerd als behorend tot deze of gene groep. Een Kerk die bescheiden, maar vastberaden meebouwt aan een ware samenleving, waarin concrete zorg is voor de meest kwetsbaren.

Steven H. Fuite, geboren in 1961, is gehuwd, vader van twee dochters en inmiddels grootvader van twee kleinkinderen. Hij studeerde theologie aan de Faculteit Protestantse Theologie en Religiewetenschappen in Brussel en behaalde er een masterdiploma. Eerst was hij predikant te Mechelen, daarna in hartje Brussel. Zijn goede kennis van en liefde voor de Kerk en de verschillende taalgemeenschappen van ons land zijn hem een grote troef bij het vervullen van zijn taak.

 

De Synodale Raad van de VPKB

Brussel, 3 juni 2020.

Verenigde Protestantse Kerk van België

Huis van het Protestantisme

Brogniezstraat 44, B-1070 Brussel

+32 2 511 44 71 – www.protestant.link

arrow