Open ons

Goede God,

Gij bron van alle leven, Gij die liefde zijt,

raak ons hart aan, keer ons naar U,

dat onze ogen opengaan

voor al uw mensen in benauwdheid,

mensen verlamd door verdriet en zorgen.

Mensen in de verdrukking,

mensen die lijden aan stil verdriet.

Geef dat wij anders leren kijken,

en dat wij zien zoals Gij het ziet.

Niet langer blind en doof

voor het stille verdriet van mensen,

voor al die verborgen vormen van

uitsluiting en discriminatie.

Gij bron van liefde,

Open ons voor U en wees ons nabij

in deze tijden van onzekerheid.

Blijf bij ons in alle smart, de vertwijfeling,

de woede die heerst in de harten van de mensen.

Raak hen aan, dat hun onrustige hart verstilt bij U.

Vloei in ons uit,

stroom door ons heen als een bron.

Wees kracht in ons, liefde,

wees licht in ons, ruimte.

Leer ons stil te zijn, leer ons open te zijn,

dat we ruimte geven aan elkaar,

zodat niemand bang hoeft te zijn.

Prent uw Heilige Naam in ons binnenste,

woon in ons midden,

Uw heilig Woord in ons hart,

Uw liefde op onze lippen.

Dat wij recht doen aan mensen om ons heen.

Dat wij ons niet afsluiten,

maar verbonden blijven met allen,

dat wij grenzen durven doorbreken.

Voor onze kerken bidden wij,

Houd ons vast, keer ons naar U toe.

Geef ons de hoop en de moed:

om op te staan en terug te keren naar Uw huis.

Geef dat we elkaar blijven vasthouden,

dat wij blijven zorgen voor elkaar.

En dat wij blijven luisteren met een open oog en oor.

Gij Onuitsprekelijke,

Gij die liefde zijt, de bron van het leven,

zet ons weer recht op onze voeten,

raak ons aan, keer ons naar U toe.

Amen.

 

Auteure : Jannica de Prenter

Beeld : pixabay

Nieuwigheden en updates kan u hier terugvinden :  https://nl.protestant.link/

arrow