Maak kennis met Steve D’Hondt, de nieuwe verantwoordelijke van het Centre Protestant (CP) te Amougies

In het voorjaar van 2022 nam Steve D’Hondt de leiding over van het Centre Protestant Amougies, een protestants jeugdcentrum. Het team verwelkomt jonge mensen van alle overtuigingen om in een aangenaam kader samen te leren.

Het Protestants Centrum te Amougies organiseert vele activiteiten, met name over natuur en ecologie, maar ook artistieke vormingen.

We laten ons rondleiden door de nieuwe manager om meer te weten te komen.

 

Maar wat doet de coördinator van het CP Amougies? En wat is de missie van het Centrum?

Mijn rol bestaat erin het pedagogisch luik van het Protestants Centrum uit te werken, na te denken over de voorgestelde activiteiten, deze aan te passen aan de groepen, programma’s uit te stippelen die overeenstemmen met wat de schoolgroepen wensen, pedagogische vergaderingen te leiden, enz.

Wat onze vakantiekampen betreft: het samenstellen van de teams, het programmeren van specifieke activiteiten (zwembad, bezinningsmomenten,…), het beheer van het animatiemateriaal,…

Ik vertegenwoordig het Centrum ook bij externe partners, ik maak deel uit van de algemene vergadering, en ik ben ook bestuurder van verschillende organisaties,…

Het CPA is een verblijfs- en ontmoetingscentrum, dat wil zeggen dat wij groepen, gezinnen en iedereen met het oog op permanente vorming ontvangen. Wij worden beschouwd als een jongerencentrum en daarom is een van onze belangrijkste taken bij te dragen tot de ontwikkeling van onze jongeren tot “Verantwoordelijke Actieve Kritische en Solidaire Burgers” (CRACS).

Ten slotte werken wij actief samen met de plaatselijke gemeenschap en zijn wij betrokken bij vele verenigingen en evenementen in onze gemeente.

 

 

Hoe heb je het CP Amougies leren kennen? Wat spreekt je aan in het project van het CPA?

Omdat ik mijn hele jeugd in Mont-de-l’Enclus[1] heb doorgebracht, ben ik in contact geweest met veel van de verenigingen die de streek rijk is. Toen ik 12 was, deed ik mee aan een evenement georganiseerd door een zekere… Jonathan Vanlaere, die coördinator was van het Protestants Centrum in Amougies. Hij kwam naar me toe omdat hij wilde dat een groep jongeren uit de gemeente de gemeente zou vertegenwoordigen op een bijeenkomst van verschillende jeugdcentra. Zo is mijn avontuur met het centrum begonnen, als eerste jongere uit de regio die het centrum vertegenwoordigde in een samenwerkingsverband van jongerencentra. Daarna heb ik altijd een band met het Centrum gehouden als vrijwillige animator tijdens stages en kampen. Daarna werd ik teamleider hiervan, en werd ik lid van de Algemene Vergadering en vervolgens van de Raad van Bestuur. En hier ben ik nu, ik neem het over van de persoon die me introduceerde bij het Centre Protestant d’Amougies. Ik hou van de omgeving van het centrum, van de schoonheid van de omringende natuur, van de rust die het uitstraalt en van het geluk dat het uitstraalt als je er verblijft. Het leek me voor de hand liggend om mijzelf hier verder te ontwikkelen.

 

Kun je iets meer vertellen over het protestantse karakter van het centrum?

Ons centrum heeft belangrijke protestantse wortels. Het Centrum is er gekomen omdat protestanten het hebben gecreëerd. Sommige van onze bestuurders, vrijwilligers en zelfs werknemers hebben deze protestantse achtergrond. Vandaag de dag is ons publiek echter veel breder, met inbegrip van scholen, verenigingen, gezinnen en jongeren uit alle lagen van de bevolking. Veel kerken organiseren hier echter nog steeds retraites. Ze zeggen dat ze zich hier thuis voelen. Sommigen komen al tientallen jaren, anderen recenter. We hebben een heel divers publiek. Er zijn vele redenen waarom ze naar ons komen. Je zou kunnen denken dat het alleen de naam is die hen aantrekt, of onze democratische prijzen. Maar het zal waarschijnlijk veel meer zijn dan dat. Ten eerste is de omgeving rustig en nodigt uit tot retraite, bewustwording, introspectie, gebed en studie. Het nodigt ook uit tot ontmoeting. Ontmoeting met anderen, maar ook met zichzelf en met God. Het domein is zo mooi, zo groen, zo ongerept dat sommige mensen zeggen dat ze er de aanwezigheid van het goddelijke voelen. Dit wordt ons vaak verteld. Je voelt je vrij, één met de natuur, geïnspireerd. Bovendien openen wij als jeugdcentrum onze deuren in het bijzonder voor jongeren. En is het niet eigen aan jongeren dat zij graag op ontdekking gaan? Jongeren hebben een ontzettende dorst naar nieuwe ervaringen. En hier kunnen zij deze dorst lessen. In the middle of nowhere, want dat is waar we zijn, kunnen jongeren elkaar ontmoeten en zichzelf vinden. Aan het eind van de wereld, zoals hier, kan je onverwachte en interessante ontmoetingen hebben. Dat zullen velen je zullen bevestigen.

 

Wat zijn de plannen van het centrum voor de toekomst?

In de eerste plaats om ons sociale doel te handhaven, namelijk mensen ontvangen, ontmoeten en herbergen. Tegelijkertijd denken we als team na over hoe we de jeugd kunnen vormen tot  verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers.

In de context van de huidige vluchtelingencrisis hebben wij reeds enkele Oekraïense gezinnen ontvangen en staan wij in contact met de gouverneur van de provincie om binnen onze structuur onderdak te bieden aan sommigen van hen die daaraan behoefte zouden hebben.

Ten slotte willen wij verder werken aan de verschillende partnerschappen, die voor ons een belangrijke verrijking zijn.

 

Wat mogen wij de kinderen en jongeren van het Centrum toewensen?

Dat ze alle vreugde, plezierige herinneringen en positieve leerervaringen zullen opdoen die wij ze hier allemaal willen geven.

Ik wens hun ook toe dat het Protestants Centrum voor hen evenzeer een bron van leven en vertrouwen zal zijn als het voor mij is geweest.

 

[1] Mont-de-l’Enclus – Wikipedia

arrow