Luther Radicaal

De Reformatie is al lang geen beweging meer, ze is zelf traditie geworden. De ideeën van Luther tegen het opkomend handelskapitalisme en over de kerkelijke ontvoogding en gewetensvrijheid zijn intussen gestold tot dogma’s en onschadelijk gemaakt door de nadruk op het individuele heil. Luther zocht naar een rechtvaardige God maar de liefde voor die God hoorde bij hem onlosmakelijk samen met de liefde voor de naaste en het goede gemeenschapsleven.
De Reformatie herdenken, gedenken en nadenken welke hervorming we vandaag nodig hebben, betekent net als Luther antwoord geven op de vragen van onze tijd en crisissen. Luthers houding ten aanzien van het handelskapitalisme geeft veel inspiratie. Het is zelfs opmerkelijk dat zijn ideeën hierover nauwelijks in de kerk gekend zijn. Maar het loont ook de moeite om Luther’s uitspraken over de joden, de Türken, de wederdopers opnieuw te bekijken, en na te gaan hoe het vijandsbeeld opkomt door een Bijbellezing waarin Wet en Evangelie tegenover elkaar worden geplaatst. Dat is niet nieuw. Toch is het belangrijk om ook de vraag te stellen of de rechtvaardiging door geloof niet aan een herlezing toe is. Een lezing waarbij we niet net als Luther uitgaan van een wij-zij tegenstelling in de teksten van Paulus maar het goede leven voor allen voor ogen houden.
De invalshoek om Luther’s gedachten met de vragen van vandaag te confronteren leverde in elk geval twee boeiende gespreksochtenden op tijdens de Gentse Feesten. Dit gold niet alleen voor de meer dan veertig deelnemers, maar ook voor de sprekers.

Wilt u de twee lezingen voor uw eigen groep of gemeente organiseren, dan kunt u dit aanvragen bij de vormingsverantwoordelijke (eef.van.der.linden (at) telenet.be)

arrow