Mechelen Noord

Naam

Protestantse Kerk Mechelen Noord

Adres

Keizerstraat 26-28, 2800 Mechelen

Predikant

ds. Jelle H. Brouwer

Beschrijving

Acht verschillende nationaliteiten tellen we onder onze kerkgangers. Alhoewel het grootste deel van onze gemeenschap uit Vlamingen bestaat, is er daarnaast een grote verscheidenheid uit andere landen. (mensen uit Europese landen, maar ook Assyriërs, Syriërs, Afrikanen, Indonesiërs).
We zijn een gemeenschap. Voor de kerkdienst klinkt er typisch geroezemoes in de kerk, omdat de mensen elkaar begroeten. Na de kerkdienst is er koffie en thee en tijd om met elkaar te spreken. De onderlinge band die hierdoor ontstaat maakt dat we ook in de week betrokken zijn op elkaar.
We zijn een protestantse kerk. We zijn christenen levend vanuit de traditie van de hervorming (Luther, Calvijn). Jezus, de Christus is onze Heer en heiland. De bijbel heeft voor ons gezag als Gods Woord. Dat Woord is onze gids om als vrije en verantwoordelijke mensen in liefde te leven, in en vanuit een persoonlijke relatie met de Heer onze God.
Maar we zijn geen helden. We zijn een groep kwetsbare mensen, die gemeenschap van liefde willen vormen om elkaar te steunen en te bemoedigen.
We zijn een veelkleurige groep. Als U op zondagmorgen onze kerk binnenkomt zal het U opvallen, hoe verscheiden onze gemeenschap is.

District

Antwerpen, Brabant, Limburg (ABL)

Website
Links

Avondmaal plus uitleg

televisiedienst van 25/2/2018

televiesiedienst 31/05/2016

televisiedienst van 11/11/2012

Aanvangstijd diensten
10.00 uur
Geef wegbeschrijving
arrow