Brugge

Naam

‘t Keerske

Predikant

Ds. Jannica de Prenter

Beschrijving

In het oude centrum van Brugge deelt de VPKB gemeente een kleine historische kapel met de Anglicanen. De stad Brugge heeft de kapel gerestaureerd en ter beschikking gesteld. Wij gebruiken de naam ’t Keerske (kaarsje) een naam die komt van de Gilde van Keersengieters (kaarsengieters) die hier in een lang verleden huisden. De naam heeft natuurlijk ook een mooie symbolische betekenis.
De protestantse gemeente is klein en verouderend maar toch actief. De zondagse erediensten worden door gemiddeld meer dan 40 mensen bezocht. Meestal hebben we een aantal gasten in ons midden, vaak toeristen die ons via de website www. protestantsekerkbrugge.be hebben gevonden. De gemeenteleden vormen een heterogene groep die zich prettig voelt bij een traditionele aanpak, maar toch openstaat voor vernieuwende inbreng. Naast de erediensten zijn er activiteiten die een breder publiek aanspreken: lezingen en concerten. De akoestiek van ’t Keerske leent zich bij uitstek voor muziek.
In de zomermaanden doen we meestal mee aan “Open kerken” een landelijke organisatie die er voor zorgt dat een aantal kerken over het hele land opengesteld worden voor het publiek. Ook door het meedoen aan Erfgoed en Open monumentendagen willen we laten zien dat we er zijn.
Ondanks de beperkte groep lukt het toch om met een klein vierstemmig kerkkoor enkele speciale diensten op te luisteren. De goedbezochte kerstzangavond is daarvan al 25 jaar het hoogtepunt. Ook bij het aanleren van nieuwe liederen uit de zangbundel is het koor een grote steun.

Er zijn veel oecumenische contacten. We zijn ook actief betrokken bij de Sociale Dienst voor Vreemdelingen in Oostende en proberen het pioniersechtpaar aldaar tot steun te zijn zoals we dat eerder voor de gemeente in Knokke waren.
Van onze predikant Ds. Frans van der Sar en zijn echtgenote Ds. Annemarie van Andel die in Zeeuws-Vlaanderen (Nederland) werkzaam was, hebben we in september 2017 afscheid genomen. Hij is inmiddels met emeritaat en wij zijn hem dankbaar voor zijn vijf jaren in Brugge.

Wij zijn sindsdien vacant maar hopen de predikantsplaats in de zomer van 2018 in te kunnen vullen.

District

Oost- en West Vlaanderen (OWVL)

Website

Protestantse Kerk Brugge

 

Aanvangstijd diensten
zondag 10.00 uur
Geef wegbeschrijving
arrow