Brasschaat

Naam

Kapel De Olijftak

Adres

Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat

Predikant

Ds. Katelijne Depoortere

Beschrijving

De Olijftak is een pluriforme protestantse gemeente waarin christenen met verschillende achtergronden zich thuis voelen. Onze leden zijn overwegend van Nederlandse afkomst, maar ook de Vlamingen voelen zich bij ons thuis. We zijn een open, maar hechte gemeenschap met veel aandacht voor de jeugd. Onze kerkdiensten zijn inspirerend, mede door de diversiteit in voorgangers.We staan open voor andere manieren van geloven en kerk zijn, zonder onze protestantse identiteit te verliezen.

Telefoon kerkenraad: 03/653.01.58

District

Antwerpen, Brabant, Limburg (ABL)

Website
Facebook
arrow