In Karlsruhe putten de kerken moed

Bericht uit Karlsruhe

Onderweg naar de Wereldraad van Kerken in Karsruhe spreek ik de synodevoorzitter, Steven Fuite, over zijn verwachtingen. Wat hoopt hij mee te nemen en wat kan de kerk in België meenemen uit Karlsruhe?

 

Voor mij is het bemoedigende aspect enorm belangrijk. De kerken hier in België hebben het moeilijk. Hoe kunnen we bemoedigd worden door andere kerken wereldwijd en hoe kunnen we die bemoediging ook weer terug nemen? In Busan, de vorige vergadering in Zuid-Korea,  vond ik het heel bijzonder om ondergedompeld te worden in die wereldbrede gemeenschap. Voor mij voelde het als een familiereünie. Het voelde als thuiskomen.

 

En dan als tweede vind ik het heel belangrijk hoe de uitdagingen van deze tijd aan de orde komen. En vooral dan hoe we ervoor zorgen dat de grote crises op dit moment niet verhinderen dat we aandacht hebben voor de echte crisis: de crisis van het klimaat. Gaan de kerken de uitdaging aan?

 

Verder ben ik ook heel benieuwd naar de bespreking van de volgende grote thema’s:

–        De situatie in Oekraïene en de rol van Rusland

–        De kwestie Palestina / Israël. De lidkerken van de Wereldraad denken hier heel verschillend over. Gaat het mogelijk zijn om hier een open gesprek over te voeren?

–        Gelukkig erkennen de meerderheid van de kerken op de Wereldraad elkaars doop. Maar maken we vooruitgang om gezamenlijk de tafel van de Heer te vieren? Ik zou heel graag zien dat er ook stappen gezet gaan worden om samen de tafel van de Heer te kunnen vieren.

 

Wordt vervolgd!

Interview van Steven H. Fuite door ds. Eleonora Hof

arrow