Het 200 jarig bestaan van Pâturages, dat is iets om te vieren!

Laat ons een blik werpen op haar rijke geschiedenis, die begon in 1882! Laat je meevoeren op een prachtige reis door het verleden.

We gaan naar “Verts Pâturages”[1]! Wel, dat is de naam van de oude krant van deze mooie oude gemeenschap van de Protestantse Kerk van Pâturages gelegen in de Rue J-B. Clément 2 te Colfontaine.

 

De omgeving:

België bestaat nog niet en in onze streek heerst bittere armoede!

We landen in een bescheiden huisje met rieten dak, waar een dame van in de veertig ons opwacht. Zij is blind sinds haar achtste, is ernstig ziek en heeft een echte tragedie meegemaakt. Ze is een vroom christen en krijgt bezoek van dominee Jonathan de Visme uit Dour.

Het was in deze armzalige hut dat de eerste erediensten worden gehouden, bezocht door mensen die graag samenkwamen om de Bijbel te lezen, te bidden en de hymnen te zingen die ons zo dierbaar zijn.

Na een klein kerkje werd 60 jaar later (1842) een grotere kerk gebouwd. In die kerk kunnen we een prachtig glas-in-loodraam bewonderen dat het koor versiert. Het raam is gemaakt door twee gemeenteleden. Dit kunstwerk van 3m80 bij 1m50 stelt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan voor; erboven staat de tekst: GOD IS LIEFDE en een duif die uit de hemel neerdaalt. Onderaan herinnert een blauw kruis aan de vereniging “La Croix-Bleue”. Dat was een vereniging ter beteugeling van dronkenschap, die zeer actief was aan het einde van 1890 en het begin van 1900.

In de loop van deze 200 jaar heeft de kerkgemeente moeilijkheden en zelfs crisissen gekend, maar ook prachtige momenten, zoals het beroemde réveil van 1931.

Het is inderdaad begonnen in Pâturages en heeft zich verspreid over de hele Borinage, zelfs tot de streek van Charleroi toe. Een nieuwe geest bezielde de diensten, de huisvergaderingen begonnen weer met een grote dynamiek op zondagavond, onder impuls van de Engelse evangelist Douglas Scott. Zijn doeltreffende boodschappen en de genezingen die hij verkreeg door gebed en handoplegging waren een uiting van de Geest en van kracht.

Het was een geestelijke openbaring voor zowel de voorganger als de kerk. Twee waarheden werden duidelijk:

  1. De gave van de Heilige Geest is ook vandaag nog een bijzondere christelijke ervaring in de gemeente van Christus
  2. Wonderen kunnen nog gebeuren

Er is nog zoveel meer waarover ik zou kunnen schrijven, zoals de twee koren, de school die rond 1850 werd opgericht, de scoutsgroep die Jonathan de Visme in 1980 heeft opgericht, de vele voorgangers – en niet de minste – die de zondagsschool hebben bezocht, of de 30 predikanten die de gemeente gediend hebben, …

Maar daar hebben we niet genoeg tijd voor, vrees ik.

Fastforward naar het heden:

De gemeente heeft momenteel geen herder, maar beschikt over een dynamisch team dat zich (uiteraard) voor 200% inzet voor het tweehonderdjarig bestaan!

U moet ook weten dat er tijdens dit feestjaar niet minder dan 16 activiteiten zullen worden georganiseerd (bijzondere diensten, conferenties, tentoonstellingen, concerten, wandelingen, rommelmarkten….). Het programma is beschikbaar op de Facebook-pagina: “Temple Protestant de Pâturages”.

En om in schoonheid af te sluiten, nodig ik u uit op een van deze gezellige bijeenkomsten. U zult meer te weten komen over de afgelopen 200 jaar, maar ook over de toekomst van de kerkgemeente die God steeds opnieuw wil zegenen.

 

Een lid van het organisatiecomité voor het tweehonderdjarig bestaan van de kerkgemeente Pâturages

 

[1] Woordspeling in het Frans. Pâturages is zowel de eigennaam van de gemeente, als het Franse woord voor weide. Het groene Pâturages/de groene weide.

Beeld: De kerk van Pâturages © Sophie Vertenoeil

arrow