Herdenkingsgebed voor de overstromingen van juli 2021

God, onze Vader en Moeder,
God, bron van al het leven,
De Schepper van de hemel, de zeeën,
rivieren en beken
en alle schoonheid van het universum.
Wij danken u voor de Schepping,
en we prijzen u voor de schoonheid van de landschappen waar we wonen.

Maar vandaag, weet u, is onze lof bitterzoet,
omdat we met droefheid gedenken
Overstromingen in juli 2021 in de provincie Luik en elders.
Voor u, God van mededogen,
we dragen de nagedachtenis van de slachtoffers en het verdriet van hun families.
Mogen de nabestaanden de rust en troost voelen die u hen schenkt.

Met dankbaarheid gedenken wij ook
De golf van solidariteit die rond deze tragedie is ervaren,
de aangeboden hulp, de uitgestrekte handen, de bemoedigende glimlachen,
de materiële en morele steun.
Dank u voor alle mensen, van alle afkomst en overtuigingen,
die uw liefde met ons deelden.

We stellen u alle getroffen mensen voor,
vooral degenen die nog steeds worstelen met verzekeringen, werken,
de moeilijke wederopbouw,
degenen die getraumatiseerd blijven.
Wees hun kracht en steun.
We denken in het bijzonder aan het team van het Centre Protestant de Nessonvaux,
zegen hun nieuwe begin binnen de muren van het nieuwe centrum in Warfaaz.

We bidden ook voor de tuinen en landerijen die nog jaren verontreinigd zullen zijn door vervuild water,

Mogen klimaatrampen zoals die van afgelopen zomer

een signaal voor ons zijn dat we dringend ons leven moeten veranderen,

om de ecosystemen te respecteren, het fragiele evenwicht van Uw mooie schepping.

Inspireer, teneinde onze toekomst op deze aarde te verzekeren,

Politici op alle beleidsniveaus,

om de dringend noodzakelijke maatregelen te nemen

aanbevolen door de experts.

Laat ons het voortouw nemen in een gemeenschappelijke strijd,

om de toekomst van onze kinderen te redden.

God van de hemel en de zeeën, van de wind en het water,
wij danken u voor het water en voor al uw weldaden,
en loven uw naam,
Uit respect en aanbidding.
Amen.

 

Beeld: pixabay

arrow