Heb uw vijanden lief – Geuzenfeeesten 2018

De oecumenische eredienst van het afgelopen Geuzenfeest was erg waardevol. Het stemt me dankbaar dat we met zoveel mensen samen het Evangelie mochten te vieren. Ook het oecumenische karakter is belangrijk. Natuurlijk, de grote verschillen zijn tussen protestant en Rooms-katholiek kunnen we niet ontkennen. Maar uiteindelijk gaat het om het ene christelijke geloof.

Want niet een protestantse of Rooms-katholieke traditie verbindt de gelovigen maar die ene Heer:
Jezus Christus.

En die Heer heeft een boodschap die niet altijd makkelijk is. Dat gold bijvoorbeeld voor Zijn woorden die we lazen in de oecumenische dienst: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten (Lucas 6:27). Na afloop van de dienst en later die week hoorde ik dan ook van sommige mensen dat dit in de praktijk toch wel heel lastig is.

Daar kan ik niet omheen: het is inderdaad heel moeilijk. Zo in het algemeen klinkt het mooi maar in het dagelijkse leven werkt het toch niet zo? Denk maar eens aan die keren dat mensen u pijn hebben gedaan. Of denk aan die momenten dat ze uw dierbaren pijn hebben gedaan. Iedereen heeft dat weleens meegemaakt. Soms is het zo erg dat je denkt: dit kan ik niet vergeven, laat staan vergeten!

We willen wel liefhebben maar als iemand ons pijn doet kunnen we dat simpelweg niet zomaar vergeten en vergeven. Weet Jezus dat dan niet? Waarom vraagt hij zoiets onmogelijk van ons?

Het is nu belangrijk om de woorden van de Heer goed te verstaan. Hij zegt niet dat

het eigenlijk niet zo erg is wat je overkomen is. Hij zegt ook niet dat het wel mee zal vallen met de pijn of dat vergeven makkelijk is.

Maar wat Hij wel van ons vraagt is dit: behandelt iemand jou als een vijand, behandel hem dan toch als een vriend. Ga niet mee in het vervelende gedrag van die ander. Blijf goed doen.

 

De Heer vraagt dit van ons omdat Hij zelf zo is. Jezus Christus roept ons met Zijn woorden en daden op om ons te bekeren tot God. Hoe? Door Hem in geloof te ontvangen. Wij die van onszelf vijanden van God waren, mogen door de liefde en barmhartigheid van Jezus vrienden van God worden. Niet omdat we dat verdiend hebben maar omdat God zo is.

Als jij Jezus hebt ontvangen en zo Gods genade, dan kan je daarna toch niet gewoon verder leven alsof er niks nieuws is onder de zon? Nee, dan wil je voor en met God leven. Dan neem je de tijd voor gebed, voor het lezen van de Schrift, voor zingen en voor de kerk. Als je zo met God leeft dan doet dat ook iets met je ‘gewone’, dagelijkse leven.

Ook dan kunnen mensen je pijn doen. Ook dan kan je ontzettend kwaad worden of juist heel verdrietig. Maar dan is er ook die Heer. En die geeft je de kracht en de rust om ook dan van Hem te getuigen.

Hoe? Door op je vijand te reageren als een vriend. Wie weet doet dat iets met die ander. Misschien ziet hij wel in dat hij iets verkeerds doet en schaamt hij zich. Het zou zo maar kunnen dat hij sorry zegt en dat jullie relatie hersteld wordt. Of nog beter: dat het voor die ander als hij nog niet gelooft het begin mag zijn van herstel van zijn relatie met God.

Natuurlijk kan het ook helemaal anders lopen en blijft die ander zich gedragen als een vijand. Maar dat is zijn verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid, als gelovige tegenover de Heer, is hoe jij je gedraagt.

En de basis hiervan is zoals we al schreven de genade van God. Kom daarom op zondag naar de kerk en vier het Evangelie samen met je zusters en broeders in Christus. Kom naar de kerk om God te eren en te danken. Kom om Zijn Woord te horen en zo te leren hoe je voor Hem en met Hem mag leven – niet alleen op zondag maar alle dagen. Geef Hem de ruimte en leer om zelfs je vijanden lief te hebben.

Met hartelijke groeten en tot zondag!

 

Ds. Simon van der Linden

Foto’s Paul Muylaert

arrow