Hagenpreek, 29 oktober 2017

Ten tijde van de Reformatie werden geheime kerkdiensten in de open lucht georganiseerd. Protestanten werden als ketter streng vervolgd en waren gedwongen in het geheim bijeen te komen. Deze diensten brachten heel wat volk op de been. In dit herdenkingsjaar willen we daarbij stilstaan en organiseren de Protestantse Rabot- en de Brabantdamkerk een hedendaagse hagenpreekdienst.

Zo’n dienst bestond uit het zingen van psalmen, liederen en een korte preek. Daarna moesten de mensen weer vlug weg, want dan kwam er geregeld een arrestatieteam opzetten. Zo’n vaart zal het nu niet lopen, maar met het oog op de tijd van het jaar zal de dienst kort gehouden worden. Er worden stoelen voorzien voor mensen die moeilijk kunnen staan.

De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats op het plein bij de St. Elisabethkerk, Begijnhofdriespark, Gent (dichtbij de Rabotkerk). Zogenaamde ‘wachtposten’ (kerkenraadsleden) zullen u opvangen en u de weg wijzen waar u het ‘woord van God terecht gepredikt zal worden’. Bij slecht weer verhuizen we naar binnen in de Anglicaanse kerk.

Na de dienst kan iedereen zich opwarmen aan de koffie en de thee en een ‘Lutherkoek’ in de Sint Elisabethkerk of in de nabijgelegen kelderzaal van de Rabotkerk.

Datum: Zondag 29-10-2017 om 10.00 uur
Plaats: St. Elisabethkerk, Oud Elisabeth Begijnhof, Begijnhofdries, Gent
Organisatie: VPKB kerken Gent-Brabantdam en Gent Rabot
Prijs: gratis

arrow