Gesprek met Marion Schmitz-Reiners

1. Omschrijf jezelf eens in drie woorden.

Moeder, christen, journaliste.

2. U bent protestants. Waarom?

Ik was van kinds af gelovig en tot mijn 30ste verjaardag was ik in Duitsland ingeschreven als lid van de rooms-katholieke kerk. (In Duitsland moet je ‘Kirchensteuer’ betalen als je gedoopt bent, vandaar die inschrijvingsplicht.) Toen ik in de jaren ‘80 ongehuwd zwanger was van mijn eerste kind, dacht ik: ik heb mooi genoeg van al die heiligen- en martelarenverhalen en van de maagdelijkheid van Maria en van de wetten van de RK kerk, die ik als alleenstaande moeder sowieso fundamenteel ‘geschonden’ had. Ik wou de bijbel lezen en bij de bron van mijn geloof komen. Want vooral het Oude Testament was bij ons thuis een ‘verboden boek’. Toen ben ik naar het protestantisme geconverteerd. Ik beschouw dit nog altijd als een van de beste beslissing in mijn leven. Ik ben lid van twee bijbelgesprekskringen – de Antwerpse Christusgemeente en de Duitstalige gemeente van Antwerpen.

3. Wat is uw favoriete bijbelvers? Waarom?

Lukas 24,29:

‘Blijf met ons; want het is bij den avond, en de dag is gedaald.’

Jezus gaat in op de uitnodiging van enkele verdwaalde mensen die in diepe rouw zijn omwille van de moord op hun leraar. Een zeer melancholisch tafereel. Ze herkennen de Verrezene niet, maar:

‘Hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem’.

Ik heb ook dikwijls zo’n gevoel van ‘avond’. Maar als wij Hem uitnodigen bij ons te blijven kan niets ons overkomen. Ik heb deze vers op het doodsprentje van mijn vader laten zetten.

4. Wat houdt voor u bidden in?

Bidden betekent voor mij, mijn zorgen in de handen van een toegewijde vader leggen, tot rust komen. Ik bid dikwijls voor mijn kinderen. Vooral het ‘Onze Vader’ geeft me enorm veel vertrouwen. Ik dank God als me iets goeds is overkomen.

5. Wat kunnen protestanten bijdragen aan de wereld vandaag?

Jezus heeft zich tegen alle vormen van onrechtvaardigheid verzet. Maarten Luther heeft zich tegen kerkelijk machtsmisbruik verzet. Als alle christenen de bijbel zo aandachtig zouden lezen als Luther zou de wereld er alleen beter van kunnen worden. En het was gedaan met populisme, racisme (ook ten aanzien van vrouwen) en egoïsme. Ik ken protestantse gemeenten en katholieke parochies die zich onbaatzuchtig inzetten voor mensen aan de rand van de maatschappij – vluchtelingen, armen etc. Helaas zijn dit nog altijd graswortelbewegingen. Het volstaat niet je stem te verheffen, je moet echt hard roepen!

arrow