Gedenken

Gaat heen in de gehele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. (Mc 16,15)

Laten we beginnen met de bekende gelijkenis van de verloren zoon:

De zoon, die zijn deel van de ouderlijke goederen[1] had uitgegeven, zat naast de varkens en zei tegen zichzelf: “Ik ben uitgehongerd. Ik zal naar mijn vader gaan.

De vader, dolgelukkig, verwelkomt hem met een rijk feestmaal.

 

En wij dan? Hoe zit het met ons, als mensheid, na het opgebruiken van het voedsel dat onze planeet ons biedt – wat dan? Wetenschappers vertellen ons over de “Earth Overshoot Day”, de datum waarop de mensen de natuurlijke grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in één jaar kan regenereren (in 2021 viel die datum op 29 juli).  Zodra die datum is verstreken, putten wij uit de niet-hernieuwbare reserves.

 

Soms biedt het leven ons momenten van inzicht, zoals het moment waarop ik begreep hoe suïcidaal onze mensheid was geworden door de basis van het leven te vernietigen.

Het is op deze momenten, wanneer alles in vraag wordt gesteld, dat de Schrift waarlijk het Woord van Leven wordt.

Op het einde van het evangelie van Marcus bijvoorbeeld staat zwart-op-wit: “Gaat heen in de wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping” (Mc 16,15).  Volgens deze letterlijke vertaling stuurt de Verrezene ons op missie om de Blijde Boodschap aan ALLE SCHEPSELEN te verkondigen.

 

Wat een perspectiefwisseling! Geen antropocentrisme meer! Alsof God en Christus enkel en alleen ons mensen liefhadden! De Blijde Boodschap, dat het leven de dood overwint, is er voor alle levende wezens!

Wij maken deel uit van de cyclus van het leven. Wij zijn ALTIJD verbonden met andere schepselen, onze overleving hangt inderdaad af van het behoud van de ecosystemen van onze Schepper.

Het verkondigen van de verrijzenis van Christus is onze opdracht. Het is een opdracht die ons met vreugde vervult. Laten we de Blijde Boodschap brengen aan onze buren, aan hen die ver weg zijn, aan hen die onzeker zijn, aan hen die in nood verkeren, aan hen die het goed gaat EN ook aan onze medebewoners in brandende bossen, in oceanen die vol zijn met plastic, in de verdroogde bodem, in vervuilde lucht!

Men begrijpe dat onze missie een ronduit revolutionaire boodschap bevat!

Een nieuw tijdperk breekt aan voor het christendom!

 

Ds. Heike Sonnen

Verviers-Spa-Laoureux

[1] Term gebruikt in de Herziene Statenvertaling: https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/lukas/15

 

Beeld: pixabay

 

arrow