Gebed voor het welslagen van de klimaatconferentie CoP26

Schepper God, gever van leven.

Wij loven Uw naam voor alles wat U hebt geschapen.

 

Wij erkennen de verantwoordelijkheden die U ons hebt gegeven

als bewaarders van Uw Schepping.

In deze tijd van klimaatcrisis, geef ons helderheid om het kreunen van de Schepping en de kreten van de armen te horen.

Geef ons wijsheid en moed om nieuwe manieren van leven te vinden.

 

Wees hen nabij die zich inzetten voor het behoud van de aarde. Geef ze kracht en doorzettingsvermogen, Heer, om niet op te geven.

Wij bidden voor onze jongeren, dat zij aangemoedigd worden om op te komen voor het klimaat, voor hun generatie en de generaties die na hen komen.

 

Wij bidden voor hen die nu al geconfronteerd worden met droogte, overstromingen, stormen en branden: dat zij door Uw Geest kracht en hoop voor de toekomst mogen ontvangen in hun pogingen om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

 

Wij bidden voor onderlinge solidariteit, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen in de noodzakelijke overgang naar een duurzame samenleving.

 

Wij bidden voor de wereld waarin wij leven: dat de ogen van de mensheid geopend mogen worden om de goedheid van heel de Schepping te zien en te erkennen. Dat wij ons bewust mogen worden van het wonderbaarlijke geschenk dat ons is gegeven en van onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor Uw Schepping.

 

Tenslotte bidden wij voor de Kerk: moge zij in de hele wereld een baken van hoop zijn en ons allen herinneren aan onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor Uw kostbaar geschenk, de Schepping.

 

Amen.

arrow