Groen geloven – Cursus eco-theologie (deel 1)

Groen Geloven – Vorming eco-theologie

De meervoudige ecologische crisis confronteert ons met de kwetsbaarheid van onze wereld, van onze systemen én van onszelf. Hoe nu verder? Veel initiatieven oogsten maar matig succes omdat ze eenzijdig gericht zijn op ons handelen. Om het tij te keren is er méér nodig, namelijk een verandering van mindset. Welke rol kunnen kerken en gelovigen daarbij spelen? Die vraag vormt de insteek van de vorming ‘Groen Geloven’.

Online cursus

De vorming zal bestaan uit drie online cursusavonden en een afsluitend eco-evenement. De cursus wordt gegeven door Kelly Keasberry (theoloog, gespecialiseerd in eco-theologie) en aangeboden door de Antwerpse werkgroep eco-theologie en de Commissie Vorming.

  • Donderdag 10 oktober, 19.30-21.00 uur
  • Donderdag 24 oktober, 19.30-21.00 uur
  • Donderdag 7 november, 19.30-21.00 uur

Cursusmateriaal is het boek ‘Geworteld in verbinding’ van Kelly Keasberry (Garant, 2024). Van de cursisten wordt verwacht vooraf telkens één of twee hoofdstukken te lezen.

Eco-dag in Hof Zevenbergen

De digitale reeks wordt afgesloten met een eco-evenement op zaterdag 30 november in Hof Zevenbergen. Dit is het voorlopige programma:

  • 10.00 – 12.00 uur: ontvangst en lezing
  • 12.00 – 13.00 uur: gezamenlijke lunch
  • 13.00 – 15.00 uur: middagprogramma met bezinningsactiviteit

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Meijers, martinemeijers505@gmail.com


Inhoudelijke informatie

Naar aanleiding van het boek ‘Geworteld in verbinding. Een ecologische theologie voor de toekomst’ van Kelly Keasberry, staat er in oktober en november een vorming op het programma. Deze zal bestaan uit drie online cursusavonden en een afsluitend eco-evenement. De cursus wordt aangeboden door de Antwerpse werkgroep eco-theologie en de commissie vorming. Wat houdt het in? Een korte inleiding.

Door Martine Meijers

Van milieuproblematiek en opwarming van de aarde hebben we allemaal wel gehoord. We hebben er allemaal mee te maken, en er is al veel over geschreven. Sommige mensen maken zich er enorm druk over en doen wat ze kunnen om actie te ondernemen. Anderen blazen eens en doen gewoon hun ding, ‘want er is toch niets aan te doen’, en je hebt ook nog de ontkenners, de mensen die zeggen dat het allemaal wel meevalt. Iedereen heeft er wel een mening over.

Luisteren

Maar wat als je het thema ecologie probeert te benaderen vanuit een theologisch standpunt? En het daardoor positief bekijkt, vanuit het geloof dat verandering mogelijk is? Kelly Keasberry schreef er een boek over: ‘Geworteld in verbinding – een ecologische theologie voor de toekomst.’

In haar boek begint ze met luisteren. Luisteren naar de mensen die kritiek hebben op het christendom, en naar de rol van het christendom in de huidige situatie in de wereld. Als het klopt wat criticus Lynn Townsend White zegt, dat de joods-christelijke religie dualisme tot stand bracht tussen mens en natuur, hoe komt dat dan?

Scheppingsverhaal

En hoe zit dat met het scheppingsverhaal? Dat kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Je kunt het interpreteren in de zin dat Adam en Eva in harmonie leefden met de natuur en er deel van uitmaakten. Maar in Genesis 1:28 lezen we ook: “Bevolk de aarde en overheers haar”. Het lijkt erop dat we dat laatste voorrang hebben gegeven. En dat antropocentrische wereldbeeld heeft ervoor gezorgd dat het evenwicht in de wereld is zoekgeraakt.

Erkennen, aanvaarden, geloven, doen

Als we ervan uitgaan dat de joods-christelijke religie aan de basis ligt van de huidige crisis, dan mogen we er ook vanuit gaan dat in diezelfde religie de sleutel tot de oplossing ligt. Want, zo betoogt Kelly, de eerste stap naar verbetering is niet om meer te recyclen, meer zonnepanelen te plaatsen en meer te consuminderen. De eerste stap is een bewustzijnsverandering. Erkennen dat de aarde en haar systemen niet optimaal functioneren, het aanvaarden van gebrokenheid. Geloven dat menselijke nederigheid en bekering nodig zijn om de breuk te herstellen. En er dan actie aan verbinden. We kunnen dit lezen in Romeinen 12:2:

Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt.

arrow